×
วิธีการใช้งาน MT4 เบื้องต้นสำหรับ Android
  Posted on 11 months ago
299

วิธีการใช้งาน MT4 เบื้องต้นสำหรับ Android  

โปรแกรม MT4 สำหรับ Android มี Tabในการใช้งานหลัก ๆ ทั้งหมด 5 Tabs ดังนี้  

1. Quotes Tab – เป็น Tab ที่ใช้สำหรับดูข้อมูล Symbol ที่ต้องการจะซื้อ/ขาย รวมถึงสามารถดูรายละเอียดของ Symbol ต่าง ๆ  

2. Chart Tab – เป็น Tab ที่ใช้สำหรับดูกราฟของ Symbol ที่เราเลือกจากหน้า Quotes Tab  

3. Trade Tab – เป็น Tab ที่ใช้สำหรับส่งคำสั่งซื้อ/ขาย Symbol ที่ต้องการ

4. History Tab – เป็น Tab ใช้สำหรับดูรายละเอียดการซื้อ/ขาย ย้อนหลัง  

5. Settings Tab – เป็น Tab ที่แสดงรายละเอียดของ Account ที่ทำการใช้งานอยู่และสามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของแต่ละ Tab ได้  

undefined

 

1. Quotes Tab  

รายละเอียดหน้าจอของ Quote Tab  

undefined

 

1. Quotes tab – เป็น Tab ที่ใช้สำหรับดูข้อมูล Symbol ที่ต้องการจะซื้อ/ขายรวมถึงสามารถดูรายละเอียดของ Symbol ต่าง ๆ สามารถทำการซื้อ/ขาย ผ่านทาง Quote Tab ได้ และสามารถปรับเป็น Advanced view mode ได้เพื่อแสดงราคาล่าสุด และราคาสูงสุด/ต่ำสุดของวันนั้นอีกด้วย  

undefined

 

undefined

 

undefined

 

undefined

 

2. Add – ใช้สำหรับเพิ่มSymbol ที่ต้องการซื้อ/ขาย  

undefined

 

3. Edit – ใช้สำหรับปรับแต่งหน้าจอเพื่อลบ/เลื่อน Symbol ใน Quotes Tab

undefined

 

 

undefined

 

a. ใช้สำหรับเลื่อน Symbolขึ้น/ลง เพื่อจัดลำดับ Symbol  

b. ทำการลบ Symbolที่ไม่ต้องการออกจาก Quote Tab  

c. ช่องสำหรับเลือก Symbolที่ต้องการลบ  

4. Symbol – ข้อมูล Symbolต่าง ๆ ที่ทำการ Add เข้ามาในโปรแกรม  

 

 

2. Chart Tab  

รายละเอียดหน้าจอของ Chart Tab  

undefined

 

หากทำการ Rotate จอเป็นแนวนอน จะเข้าสู่ Full-Screen Mode

undefined

 

1. Chart tab – เป็น Tab ที่ใช้สำหรับดูกราฟของ Symbol ที่เราเลือกจากหน้า Quote Tab โดยจะแสดงราคาของแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเราสามารถปรับได้ และยังแสดง Indicator และชื่อ Symbol บนหน้ากราฟ รวมถึงสามารถวาง Trend เพื่อใช้สำหรับไว้เป็นตัวอ้างอิง,วางแน้วโน้ม และวิเคราะห์ราคาของ Symbol ต่างๆ  

2. Symbol name – บอกชื่อของ Symbol ที่เรากำลังดูกราฟอยู่ขณะนั้น  

3. Indicator name – บอกชื่อของ Indicator ที่เรากำลังใช้บนกราฟของ Symbol ใด ๆ ณ ขณะนั้น  

4. Crosshair – ใช้ในการดูรายละเอียดค่าของ Symbol ที่เราสนใจบนกราฟ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ โดยให้ทำการแตะที่สัญลักษณ์ Crosshair แล้วลากไปยังช่วงเวลาของกราฟที่เราสนใจ เพื่อดูรายละเอียดของราคาบนกราฟที่ Plot เอาไว้  

undefined

 

5. Indicators – เมื่อแตะที่สัญลักษณ์ Indicator จะสามารถดูรายละเอียดของ Indicator ที่เราใช้งานอยู่ และสามารถเพิ่ม/ลบ Indicator ที่จะใช้งานบนกราฟได้รวมถึงสามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ Indicator ได้อีกด้วย

undefined

 

6. Symbol – ใช้สำหรับทำการสลับดู Chart ของ Symbol อื่น ที่เราได้ทำการ Add ไว้ในหน้า Quote  

undefined

 

 7. Periodicity – ใช้สำหรับเลือกช่วงระยะเวลากราฟของ Symbol ที่ต้องการจะดูโดยสามารถเลือก  

– M1 : กราฟเฉลี่ยค่าใน 1 นาที  

– M5 : กราฟเฉลี่ยค่าใน 5 นาที  

– M15 : กราฟเฉลี่ยค่าใน 15 นาที  

– M30 : กราฟเฉลี่ยค่าใน 30 นาที  

– H1 : กราฟเฉลี่ยค่าใน 1 ชั่วโมง  

– H4 : กราฟเฉลี่ยค่าใน 4 ชั่วโมง  

– D1 : กราฟเฉลี่ยค่าใน 1 วัน  

– W1 : กราฟเฉลี่ยค่าใน 1 สัปดาห์  

– MN : กราฟเฉลี่ยค่ารายเดือน

undefined

 

8. Order – ใช้สำหรับทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ในหน้า Chart  

undefined

 

9. Chart Settings – เมื่อแตะที่สัญลักษณ์Chart Setting จะสามารถปรับแต่ง Chart ได้

undefined

 

undefined

 

10. Object – เมื่อแตะที่สัญลักษณ์ Object จะสามารถใส่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ลงบนกราฟเพื่อให้เรานำมาใช้ในการวาง Trend เพื่อใช้สำหรับเป็นตัวอ้างอิง,วางแนวโน้ม และวิเคราะห์ราคาของ Symbol ต่าง ๆ  

undefined

 

11. Chart type – ใช้สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของกราฟ โดยสามารถเปลี่ยนเป็น Bar, Candle stick และ Line  

 

3. Trade Tab  

รายละเอียดหน้าจอของ Trade Tab  

undefined

 

1. Trade tab – เป็น Tab ที่ใช้สำหรับส่งคำสั่งซื้อ/ขาย Symbol ที่ต้องการ

2. Add Order – เมื่อแตะที่ Add Order จะสามารถเลือก Symbol ที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย โดยสามารถตั้ง Take Profit/Stop Loss และ Deviation ได้  

undefined

 

สามารถตั้ง Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop เพิ่มเติมได้ เมื่อแตะที่ Instant Execution  

undefined

 

เมื่อแตะที่ Symbol ด้านบน จะสามารถเลือก Symbol ที่ต้องการจะซื้อ/ขาย ได้  

undefined

 

3. Symbol – จะแสดงรายละเอียดของ Symbol ที่ทำการซื้อ/ขาย หากแตะหนึ่งครั้งที่ Symbol จะแสดงค่า Take Profit/Stop Loss ของ Order ที่เราทำการซื้อ/ขาย 

undefined

 

หากแตะค้างที่ Symbol จะสามารถเลือกที่จะทำการปิด Order ที่เราทำการซื้อ/ขาย, แก้ไขค่า Take Profit/Stop Loss, ส่งคำสั่งซื้อ/ขาย Symbol เพิ่มเติม และไปยังหน้า Chart Tab เพื่อดูราคาของ Symbol นั้น ๆ ได้

undefined

a. ทำการปิด Order ออกจาก Trade Tab 

undefined

 

undefined

 

b. ทำการซื้อ/ขาย Symbol ที่เลือกเพิ่มเติม 

undefined

 

c. ทำการแก้ไข Order ให้สามารถตั้ง Take Profit/Stop Loss ได้ 

undefined

 

undefined

 

d. เปิด Chart Tab ของ Symbol ที่ทำการเลือกขึ้นมา 

undefined

 

 

4. History Tab 

รายละเอียดหน้าจอของ History Tab History Tab เป็นหน้าที่ใช้สำหรับดูรายละเอียดการซื้อ/ขาย ย้อนหลัง โดยสามารถดูเป็นรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน และสามารถเลือกช่วงเวลาที่กำหนดได้ 

undefined

 

Today 

undefined

 

 

Last Week 

undefined

 

Last Month 

undefined

 

Last 3 Months 

undefined

 

 

Custom Period – เช่นเลือกดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 – 7 ธ.ค. 2560

undefined

 

undefined

 

5. Setting Tab 

รายละเอียดหน้าจอของ Settings Tab 

undefined

 

 

1. Account Information – จะแสดงรายละเอียดของ Account ที่ทำการใช้งานอยู่ พร้อมทั้งบอกว่า เชื่อมต่อไปยัง Server ไหน โดยสามารถเลือกสลับ Account ได้จาก Tab นี้ 

2. Mailbox – ใช้สำหรับอ่าน Mail ต่าง ๆ ของ Account 

3. Message – ใช้สำหรับดูข้อมูลข่าวสารต่างๆ และใช้ในการ Chat ได้ หากมีการ Login ID MQL5


Blogs เพิ่มเติม