ASIC (Australian Securities & Investments Commission)

...

ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ว่า ASIC คืออะไร ตลอดจนความรับผิดชอบและกระบวนการทำงานของ ASIC (Australian Securities & Investments Commission)

ASIC คืออะไร

ASIC หรือ Australian Securities & Investments Commission คือองค์กรที่คอยจัดการ ดูแล ควบคุม โบรกเกอร์ Forex ในประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่ในมาตรฐาน ยับยั้งการทุจริตหลอกลวงจากโบรกเกอร์ Forex ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันเป็นองค์กรที่มีการพูดถึงกันมากในวงการการเงินและ Forex เพราะมีโบรกเกอร์ Forex ทั้งใหม่และเก่ายื่นขอจดทะเบียนกับทาง ASIC ค่อนข้างเยอะมาก แต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีปริมาณการจดทะเบียนสู้ Reguration จาก FCA และ CySec ไม่ใด้ ส่วนด้านคุณภาพและความเข็มงวดนั้นสู้ได้อย่างแน่นอน

 

ความรับผิดชอบ ของ FCA

ASIC เป็นหน่วยงานที่คอยจัดการดูแลควบคุม BROKER FOREX ในประเทศออสเตรเลียให้อยู่ในมาตรฐานอีกทั้งจะยังยับยั้งการทุจริตหลอกลวงจาก BROKER FOREX ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งนับเป็นองค์กรที่มีการพูดถึงกันมากในเรื่องความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมี BROKER FOREX ทั้งใหม่และเก่ายื่นขอจดทะเบียนกับทาง ASIC เป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีปริมาณการจดทะเบียนสู้กับ FCA และ CYSEC ไม่ใด้ แต่ในเรื่องของคุณภาพและความเข้มงวดนั้นมีความเข้มแข็งสู้ได้อย่างแน่นอน

 

โครงสร้าง

ภายใต้พระราชบัญญัติ ASIC คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก 3-8 คนรับผิดชอบการจัดการและการบริหารงานของ ASIC โครงสร้างองค์กรของเราสะท้อนถึงความรับผิดชอบด้านกฎระเบียบและการลงทะเบียนและข้อกำหนดในการดำเนินงานของ ASIC ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการทิศทางและการมอบหมายนั้นมีการแบ่งปันกันทั่ว ทั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผ่านแผงควบคุมช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

ทั้งนี้ ASIC เป็นหน่วยงานของประเทศออสเตรเลียที่มีความน่าเชื่อถือด้วยหลักการทำงานที่มีความโปร่งใส่ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันในนามคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุน มีการดำเนินการต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงิน และการทุจริตในตลาดเงินทุน

กฎพื้นฐานทั่ว ๆ ไปของโบกรเกอร์ในการที่จะขอ LICENCE จาก ASIC คือ การมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย $1,000,000 ทั้งนี้ ASIC ยังมีกฎให้ BROKER ที่จะขอใบอนุญาตจะต้องแยกเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกับเงินฝากของลูกค้าและยังมีเงินประกัน ในกรณีที่ BROKER ที่จดทะเบียนกับ ASIC ล้มละลายเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่งอีกด้วย ระเบียบทั่วไปของ ASIC จะไม่จำกัดวิธีการในการเทรดใด ๆ กับลูกค้าของ BROKER ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ HEDGING หรือ SCALPING (หลายบริษัทจำกัดในส่วนนี้เพื่อป้องกันการหมุนเงินผิดกฎหมาย)

 

การดำเนินการและการบังคับใช้ระเบียบ (กฎการทำงานขององค์กร)

•บำรุงรักษาอำนวยความสะดวกและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการเงินและหน่วยงานในนั้น

•ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมั่นใจและมีข้อมูลจากนักลงทุนและผู้บริโภคในระบบการเงิน

•บริหารกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อกำหนดขั้นตอนน้อยที่สุด

•รับประมวลผลและจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้อมูลที่ได้รับ

•เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีต่อสาธารณะโดยเร็วที่สุด

•ดำเนินการใด ๆ ที่เราสามารถทำได้และจำเป็นเพื่อบังคับใช้และให้ผลตามกฎหมาย

 

กระบวนการทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลออสเตรเลียที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ใบอนุญาต Forex ASIC ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 โดยบทบาทของ ASIC คือการบังคับใช้และควบคุมกฎหมายบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายบริการด้านการเงินเพื่อปกป้องดูแลผู้บริโภค นักลงทุนและเจ้าหนี้ชาวออสเตรเลีย โดยอำนาจและขอบเขตของ ASIC ถูกกำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย พ.ศ. 2544 (ASIC ACT) ซึงถือได้ว่าเป็นองค์กรแบบบูรณาการตลาดบริหารทางการเงินของออสเตรเลีย

______________________________________________

 

หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers