IFSC (International Financial Services Commission)

...

International Financial Services Commission (IFSC) ก่อตั้งขึ้นโดยการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศ (IFSCA) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1999 IFSC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งในเบลีซและในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ภายใต้พระราชบัญญัติ IFSC ได้ส่งเสริมให้เบลีซเป็นศูนย์บริการทางการเงินระหว่างประเทศและเพื่อควบคุมการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ

IFSC

 

ความรับผิดชอบ

ใบอนุญาต Forex IFSC – INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก ซึ่งยังรวมถึง BROKER และบริการทางการเงินอื่นๆ อีกด้วย หน่วยงานตั้งอยู่ในประเทศ BELIZE ในทวีปอเมริกากลาง

 

โครงสร้าง

คณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IFSC จัดตั้งขึ้นโดยตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1999 และมีผลบังคับใช้ในปี 2000 เป็นการก่อตั้งตามมาตรฐานสากลมีการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำกล่าวคือเป็นการส่งเสริม ปกป้องและปรับปรุง BELIZE ในฐานะศูนย์บริการทางการเงินระหว่างประเทศ ให้การกำกับดูแลที่เหมาะสมและกฎระเบียบของการบริการทางการเงินระหว่างประเทศ มีการกำหนดนโยบายและให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลในการควบคุมการให้บริการดังกล่าว อีกทั้งยังมีการรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้ทันเวลาแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มใหม่ในบริการเหล่านี้

 

การดำเนินการและการบังคับใช้ระเบียบ

• มีหน้าที่ควบคุม บริการทางการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดและกิจกรรมการจัดการบริการที่ดำเนินการทั้งในและนอก BELIZE เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ BELIZE และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสูงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความวางใจด้านการลงทุน บริการ ล้มละลาย ธุรกิจประกันภัย การจัดการบริษัทและการจดทะเบียนบริษัท นอกจากนี้ยังมีเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

• มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้านการบริการทางการเงินระหว่างประเทศและกฎหมายด้านการจดทะเบียนรวมถึงกฎหมายและคำสั่งของบริษัท ย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ออกโดย IFSC ภายใต้กฎหมายหลักที่เหมาะสมกิจกรรมบริการทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชน ต่อต้านธุรกิจบริการทางการเงินที่ผิดกฎหมายหรือไม่

• มีหน้าที่ตรวจสอบ กิจกรรมบืการทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชน ต่อต้านธุรกิจบริการทางการเงินที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตที่ดำเนินงานทั้งในและนอกประเทศ

• มีหน้าที่ให้คำปรึกษา รัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำและข้อบังคับของ BELIZE และชอบเขตการกำกับดูแลนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเหมาะสมสำหรับการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมบริการการเงินระหว่างประเทศ BELIZE

• มีหน้าที่ให้ความรู้และแจ้งข้อมูลต่างๆให้ทราบ บุคคลทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรรมในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการการเงินระหว่างประเทศ

• มีหน้าที่อำนวยความสะดวก การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการบริหารแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในต่างประเทศหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายของประเทศ BELIZE

 

กระบวนการทำงาน

ภาคการเงินการธนาคารของ Belize รวมทั้งธนาคารที่อยู่ต่างประเทศของ Belize ซึ่งกำกับโดย Central Bank of Belize ขณะที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช้การธนาคาร จะอยู่ภายใต้การกำกับของ International Financial Services Commission (IFSC) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1999 สมาชิกของ IFSC ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชน โดยหน้าที่หลักของ IFSC ส่งเสริมและสนับสนุนให้ Belize เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบริการทางการเงินระหว่างประเทศ ปกป้องลูกค้า ปกป้องชื่อเสียงของ Belize ในฐานะของศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ วางกรอบนโยบายและแนะการให้การช่วยเหลือ คำแนะนำให้กับรัฐบาลเกี่ยวกับบริการทางการเงิน รวบรวม เก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับกลุ่มคนที่สนใจ

______________________________________________

หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers