×
SCB (Securities Commission of The Bahamas)
  Posted on 1 year ago
1627

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส he Securities Commission of The Bahamas (“ the Commission”) (SCB) เป็นหน่วยงานด้านกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นในปี 2538 ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ปี 2538 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยกฎหมายใหม่ โดยคำสั่งของคณะกรรมาธิการได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ปี 2554 (SIA, 2011) คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของ SIA, 2011 และพระราชบัญญัติกองทุนรวมการลงทุน, 2003 (IFA) ซึ่งให้การกำกับดูแลและควบคุมกิจกรรมของกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์และตลาดทุน คณะกรรมาธิการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการด้านการเงินและบริการองค์กร ในวันที่ มกราคม 2551 องค์กรมีหน้าที่ในการบริหารพระราชบัญญัติผู้ให้บ ริการด้านการเงินและองค์กรปี 2543

 

กระบวนการทำงาน

ให้คำแนะนำกำกับการทำงานของ he Securities Commission of The Bahamas (“ the Commission”) (SCB) และธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นของ SCB รวมทั้งการเพิ่มบริษัทโบรคเกอร์และบริษัทโบรคเกอร์ต่าง  ให้ทำงานเป็นไปตามระเบียบ รวมถึงการกำกับและควบคุม บริษัทที่ให้บริการด้านการลงทุน กองทุนการเงินต่าง  รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน กองทุนรวม บริษัทที่บริหารจัดการเงินทุนต่าง  มอบใบอนุญาติในการลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน ของโบรคเกอร์และบริษัทสถาบันการลงทุนต่าง  อำนวยความสะดวก และดำเนินการลงโทษแก่บริษัท หรือโบรกเกอร์ ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือแก่นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์

 

undefined

ข้อระเบียบเบื้องต้นของ SCB

-โบรกเกอร์ต้องเก็บเงินลูกค้าไว้ในบัญชีที่แยกบัญชีออกจากบัญชีของบริษัท และไม่ใช้เงินของผู้ค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

-โบรกเกอร์ต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปีและงบการเงิน เพื่อยืนยันว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ให้ไว้กับ SCB

-SCB เป็นหนึ่งในหน่วยงาน ที่มีความเข้มงวดมากในการตรวจสอบ,ป้องกันการทุจริตของบริษัท

-โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ SCB จึงมีความมั่นคง,สภาพคล่องที่สูง

 

การดำเนินการและการบังคับใช้ระเบียบ

SCB ต้องเผชิญกับการลงทะเบียนของ Broker Forex และโบรกเกอร์อื่นๆ อย่างรวดเร็ว และต้องกำกับการทำงานของการให้บริการทางการเงินแต่ละประเภท ดังนั้นการเฝ้าระวัง และการใช้กฎสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการของSCB ทั้งหมด

 

ความรับผิดชอบ

SCB ได้เปลี่ยนแปลงทั้งการลงทะเบียน การกำกับกิจการ รวมทั้งตัวเนื้อหาการลงทะเบียนทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงได้รวม เรื่องความโปร่งใส่ รวมทั้งการเพิ่มค่าปรับ โบรกเกอร์อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือ การหยุดการให้บริการได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้การทำงานของ SCB มีความเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานได้สร้างโครงสร้างการทำงานใหม่เพื่อที่จะพยายามการปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือนักลงทุนเรื่องการร้องเรียนจากนักลงทุน

 

undefined

 

SCB ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานในการลงทุนของโบรคเกอร์ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา SCB ได้พัฒนาเนื้อหาและข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน รวมทั้งแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎให้แก่บริษัทลงทุนในการปฏิบัติตาม ทำให้ SCB ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ

 

โบรกเกอร์ที่อยู่ในการดูแล

-INFINOX

-Acetop

-PLOTIO

-LCG

-GQFX

-Destek

-LYFORD

-ActivTrades

-FxPRO

-TigerWit


โบรกเกอร์ อื่นๆ