List of content

  IFSC (International Financial Services Commission)


  IFSC (International Financial Services Commission)

  IFSC (International Financial Services Commission) 

  ก่อตั้งขึ้นโดยการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศ (IFSCA) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1999 IFSC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งในเบลีซและในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ภายใต้พระราชบัญญัติ IFSC ได้ส่งเสริมให้เบลีซเป็นศูนย์บริการทางการเงินระหว่างประเทศและเพื่อควบคุมการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ

   

  ความรับผิดชอบ

  ใบอนุญาต Forex IFSC – INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก ซึ่งยังรวมถึง BROKER และบริการทางการเงินอื่นๆ อีกด้วย หน่วยงานตั้งอยู่ในประเทศ BELIZE ในทวีปอเมริกากลาง

   

  โครงสร้าง

  คณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IFSC จัดตั้งขึ้นโดยตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1999 และมีผลบังคับใช้ในปี 2000 เป็นการก่อตั้งตามมาตรฐานสากลมีการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำกล่าวคือเป็นการส่งเสริม ปกป้องและปรับปรุง BELIZE ในฐานะศูนย์บริการทางการเงินระหว่างประเทศ ให้การกำกับดูแลที่เหมาะสมและกฎระเบียบของการบริการทางการเงินระหว่างประเทศ มีการกำหนดนโยบายและให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลในการควบคุมการให้บริการดังกล่าว อีกทั้งยังมีการรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้ทันเวลาแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มใหม่ในบริการเหล่านี้

   

  การดำเนินการและการบังคับใช้ระเบียบ

  • มีหน้าที่ควบคุม บริการทางการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดและกิจกรรมการจัดการบริการที่ดำเนินการทั้งในและนอก BELIZE เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ BELIZE และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสูงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความวางใจด้านการลงทุน บริการ ล้มละลาย ธุรกิจประกันภัย การจัดการบริษัทและการจดทะเบียนบริษัท นอกจากนี้ยังมีเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

  • มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้านการบริการทางการเงินระหว่างประเทศและกฎหมายด้านการจดทะเบียนรวมถึงกฎหมายและคำสั่งของบริษัท ย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ออกโดย IFSC ภายใต้กฎหมายหลักที่เหมาะสมกิจกรรมบริการทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชน ต่อต้านธุรกิจบริการทางการเงินที่ผิดกฎหมายหรือไม่

  • มีหน้าที่ตรวจสอบ กิจกรรมบืการทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชน ต่อต้านธุรกิจบริการทางการเงินที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตที่ดำเนินงานทั้งในและนอกประเทศ

  • มีหน้าที่ให้คำปรึกษา รัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำและข้อบังคับของ BELIZE และชอบเขตการกำกับดูแลนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเหมาะสมสำหรับการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมบริการการเงินระหว่างประเทศ BELIZE

  • มีหน้าที่ให้ความรู้และแจ้งข้อมูลต่างๆให้ทราบ บุคคลทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรรมในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการการเงินระหว่างประเทศ

  • มีหน้าที่อำนวยความสะดวก การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการบริหารแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในต่างประเทศหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายของประเทศ BELIZE

   

  กระบวนการทำงาน

  ภาคการเงินการธนาคารของ Belize รวมทั้งธนาคารที่อยู่ต่างประเทศของ Belize ซึ่งกำกับโดย Central Bank of Belize ขณะที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช้การธนาคาร จะอยู่ภายใต้การกำกับของ International Financial Services Commission (IFSC) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1999 สมาชิกของ IFSC ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชน โดยหน้าที่หลักของ IFSC ส่งเสริมและสนับสนุนให้ Belize เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบริการทางการเงินระหว่างประเทศ ปกป้องลูกค้า ปกป้องชื่อเสียงของ Belize ในฐานะของศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ วางกรอบนโยบายและแนะการให้การช่วยเหลือ คำแนะนำให้กับรัฐบาลเกี่ยวกับบริการทางการเงิน รวบรวม เก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับกลุ่มคนที่สนใจ

  ______________________________________________

  หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

  ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

  อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

  รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers

  ใบอนุญาต Forex เพิ่มเติม
  CIMA (The Cayman Islands Monetary Authority)

  CIMA (The Cayman Islands Monetary Authority)

  แนะนำโบรกเกอร์สำหรับคุณ

  ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

  Thaiforexreview.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ
  ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข่าวการตลาด การวิเคราะห์ สัญญาณการซื้อขาย และบทวิจารณ์โบรกเกอร์ Forex ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจไม่เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์เป็นความคิดเห็น ของ Thaiforexreview.com ไม่มีการการันตีใด ๆ

  การซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ก่อนตัดสินใจซื้อขาย Forex หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เรามุ่งเน้นเพื่อเสนอข้อมูล ที่สำคัญเกี่ยวกับโบรกเกอร์ทั้งหมดที่เราตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

  © Copyright Thaiforexreview 2023. All rights reserved