List of content

Forex4you BROKER


review-license

Forex4You เป็นโบรกเกอร์ FX ที่ให้บริการการซื้อขายออนไลน์ในคู่สกุลเงิน, หุ้น CFD, และโลหะมีค่า ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 และForex4You ก่อตั้งขึ้นในปี 2007, เป็นแบรนด์ของ E-Global Trade & Finance Group, Inc.ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และได้รับอนุญาตจาก BVI Financial ServicesCommission (FSC)