List of content

  CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission)


  review-license

  CySEC (Cyprus Securities and ExchangeCommission) 

  ใบอนุญาต CySEC (Cyprus Securities and ExchangeCommission) หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ CySEC เป็นหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินของประเทศ Cyprus ในฐานะประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป การดำเนินการของ CySEC นั้นทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับกิจการการเงินของยุโรป ชื่อ MiFID ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการด้านกฏระเบียบของธุรกิจการเงินทุกประเภทในยุโรป 

  CySEC ตั้งขึ้นในปี 2001 ภายใต้ Republic of Cyprus โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Cyprus Securities and Exchange Commission Law ของปี 2001 เมื่อ Cyprus ได้มาเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ในปี 2004 ตัว CySEC เองก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ ตัวกฎMiFID ของยุโรป ซึ่งทำให้หน่วยงานที่ลงทะเบียนกับ CySEC สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินในยุโรปได้ทั้งหมด

  ในช่วงปี 2012 CySEC ได้ประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องของการจัดจำแนก Binary Option ในฐานะเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งผลกระทบนั้นส่งผลกระทบต่อโบรคเกอร์ที่อยู่ใน Cyprus ทั้งหมด และโบรคเกอร์ Binary Option ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด โดย CySEC เป็นหน่วยงานแรกที่ยอมรับว่า Binary Option ในฐานะเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง 

   

  ความรับผิดชอบ ของ CySEC 

  ให้คำแนะนำกำกับการทำงานของ Cyprus Stock Exchange และธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นของ Cyprus รวมทั้งการเพิ่มบริษัทโบรคเกอร์และบริษัทโบรคเกอร์ต่าง  ให้ทำงานเป็นไปตามระเบียบ รวมถึงการกำกับและควบคุม บริษัทที่ให้บริการด้านการลงทุน กองทุนการเงินต่าง  รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน กองทุนรวม บริษัทที่บริหารจัดการเงินทุนต่าง  

  มอบใบอนุญาติในการลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน ของโบรคเกอร์และบริษัทสถาบันการลงทุนต่าง  อำนวยความสะดวก และดำเนินการลงโทษแก่บริษัท หรือโบรคเกอร์ ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือแก่นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันเนื้อหาของ พรบของ CySEC ให้อำนาจ CySEC ครอบคลุมทั้งการกำกับ การบังคับใช้กฏ การสืบสวนสอบสวน การหาข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานที่ให้การกำกับด้านการเงินของประเทศต่าง  

   

  โครงสร้าง 

  CySEC บริหารจัดการโดยสมาชิกบอร์ด ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน ซึ่งเป็นผู้บริหารเต็มเวลา นอกจากนี้ยังมีสมาชิกอื่น  อีก 3 คน มีหน่วยงานจากรัฐบาลกลางของ Cyprus (Central Bank of Cyprus) ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกแต่ไม่มีสิทธิโหวต บอร์ดสมาชิกนั้นจะถูกกำหนดมาโดย สภาคณะรัฐมนตรี (Council of
  Minister ซึ่งเสนอมาจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังโดยจะมีอายุในการทำงาน 5 ปี 

   

  การดำเนินการและการบังคับใช้ระเบียบ 

  CySEC ต้องเผชิญกับการลงทะเบียนของ Broker Forex และโบรคเกอร์อื่น  อย่างรวดเร็ว และต้องกำกับการทำงานของการให้บริการทางการเงินแต่ละประเภท ดังนั้น การเฝ้าระวัง และการใช้กฏสำหรับหน่วยงานต่าง  ต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการของ CySEC ทั้งหมด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็อยู่ภายใต้กฏระเบียบของ EU อีกต่อหนึ่ง และ CySEC นั้นรับลงทะเบียนโบรคเกอร์ทั้งหมด 

   

  กฏระเบียบ 

  ในช่วงปี 2014 และ 2015 CySEC ได้รับคำวิจารณ์จากเทรดเดอร์จำนวนมากและรวมทั้งนักวิจารณ์ในอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งบอกว่าองค์กร CySEC ต้องมีการกำกับการทำงานที่ดีกว่านี้ ซึ่งรวมถึงการกำกับกิจการและการกำกับความเสี่ยง การเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง พวกเขาบอกว่า ค่าปรับของการฝ่าฝืนกฎที่ CySEC กำหนดนั้นค่อนข้างที่จะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับหน่วยงานทางด้านการเงินอื่น  ที่มีอยู่ในยุโรป และอยู่ในสมาชิกของ EU ด้วยกัน ซึ่งคำวิจารณ์ที่กล่าวถึงส่วนใหญ่นั้นจะพุ่งเป้าไปที่ Binary Option Broker เสียเป็นส่วนใหญ่ 

   

  กระบวนการทำงาน 

  CySEC เป็นหน่วยงานกำกับกิจการการเงินหน่วยงานแรกที่พยายามจะดูแลโบรคเกอร์ Binary Option ดังนั้น Binary Option Broker รวมทั้งอื่น  ก็จะพยายามมาลงทะเบียนกับ CySEC เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีสถานะถูกกฏหมายและอ้างได้ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือของประชาคมยุโรป ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า กระบวนการขอใบอนุญาต การรับรองนั้นเป็นกระบวนการที่กระทำได้รวดเร็ว ในช่วงปี 2012 บางโบรคเกอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน บอกในเว็บไซต์ของพวกเขาเองว่า Binary options นั้นเป็นวิธีทเทรดที่ง่ายที่สุดในตลาด Binary Options มีให้บริการตั้งแต่ปี 2008 และเริ่มให้การรับรองในกลุ่มประเทศยุโรปโดย CySEC ในเดือนพฤษภาคม 2012” ข้อความดังกล่าวไม่ได้บอกว่าโบรคเกอร์เหล่านั้นเป็นโบรคเกอร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ CySEC แต่ว่า เทรดเดอร์ควรตรวจสอบหมายเลขทะเบียนของ CySEC เว็บไซต์ว่า โบรคเกอร์ที่พูดแบบนี้มีการลงทะเบียนหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการแอบอ้าง 

   

  ความรับผิดชอบ 

  CySEC ได้เปลี่ยนแปลงทั้งการลงทะเบียน การกำกับกิจการ รวมทั้งตัวเนื้อหาการลงทะเบียนทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงได้รวม เรื่องความโปร่งใส่ รวมทั้งการเพิ่มค่าปรับ โบรคเกอร์อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือ การหยุดการให้บริการได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้การทำงานของ CySEC มีความเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานได้สร้างโครงสร้างการทำงานใหม่เพื่อที่จะพยายามการปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือนักลงทุนเรื่องการร้องเรียนจากนักลงทุน 

   CySEC ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานในการลงทุนของโบรคเกอร์ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา CySEC ได้พัฒนาเนื้อหาและข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน รวมทั้งแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏให้แก่บริษัทลงทุนในการปฏิบัติตาม ทำให้ CySET ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ

  ______________________________________________

   

  หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

  ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

  อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

   

  รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers

  ใบอนุญาต Forex เพิ่มเติม
  license

  NFA (National Futures Association)

  license

  CIMA (The Cayman Islands Monetary Authority)

  แนะนำโบรกเกอร์สำหรับคุณ

  ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

  Thaiforexreview.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ
  ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข่าวการตลาด การวิเคราะห์ สัญญาณการซื้อขาย และบทวิจารณ์โบรกเกอร์ Forex ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจไม่เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์เป็นความคิดเห็น ของ Thaiforexreview.com ไม่มีการการันตีใด ๆ

  การซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ก่อนตัดสินใจซื้อขาย Forex หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เรามุ่งเน้นเพื่อเสนอข้อมูล ที่สำคัญเกี่ยวกับโบรกเกอร์ทั้งหมดที่เราตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

  © Copyright Thaiforexreview 2023. All rights reserved