ปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงินในตลาด Forex

...

เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม เพราะคิดว่าไม่สำคัญเท่าการเทรดแบบมีกลยุทธ์ต่าง ๆ แต่แท้จริงแล้วหากเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์แนวโน้มของกราฟได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถทำกำไรได้มากขึ้น โดยปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงินในตลาด Forex  มีดังนี้

 

1. เศรษฐกิจในประเทศ

เนื่องสถาณการณ์เศรษฐกิจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดนโยบายทางการเงิน และก็มีขอบเขตกว้างขวางไปถึงเรื่องอื่น ๆ ในประเทศ เช่น การใช้จ่ายของประชาชน หรือแม้แต่การเงินของรัฐบาล ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับการเงินในประเทศทั้งสิ้น

2. นโยบายการเงิน

เป็นสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อสกุลเงิน เนื่องจากจะออกนโยบายตามเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ส่งผลรุนแรงหลัก ๆ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ดังนั้นช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจะต้องทำการเทรดอย่างระมัดระวัง

3. การนำเข้าและส่งออก

เป็นอีกปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อค่าเงิน นักเทรดจะต้องติดตามข่าวสาร และอัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ เพราะการนำเข้าและส่งออกนั้นส่งผลต่อหลายเรื่องในประเทศ รวมไปถึงงบประมาณของประเทศนั้น ๆ ซึ่งมีผลต่อการเงินของประเทศ

4. ปัจจัยอื่นๆ

เป็นปัจจัยทางอ้อม  หรือเกิดขึ้นได้ยาก เช่น ภัยพิบัติ การโจรกรรม หรือแม้แต่โรคระบาด ล้วนแต่สิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและการเงินของประเทศนั้น ๆ แน่นอน

 

อย่างไรก็ตามปัจจัยพวกนี้มีความเชื่อมโยงกันในหลายเรื่อง เช่น สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดนโยบายทางการเงิน หรือโรคระบาดส่งผลต่อการนำเข้าและส่งออก ดังนั้นหากคิดจะลงทุนในคู่สกุลเงินใด ควรศึกษาเรื่องพวกนี้ให้แน่ชัดในระดับหนึ่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรด และไม่เสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนที่มากเกินไปอีกด้วย