สกุลเงินที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก?

...

สกุลเงินที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก?

ในโลกการเงินที่ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปตามระบบของทุนนิยม ในทุกๆประเทศต่างก็มีสกุลเงินเป็นของตัวเอง ซึ่งแต่ละสกุลเงินก็มีมูลค่าที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในบางสกุลเงินก็มีมูลค่ามาก ในบางสกุลเงินก็มีมูลค่าน้อย แต่หลายคนคงจะสงสัยกันว่าสกุลเงินใดที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก คำตอบก็คือ “ดีนาร์คูเวต” หรือ KWD  ถูกต้องครับสกุลเงินที่มีมูลค่ามากที่สุดโลก คือสกุลเงินของประเทศคูเวต ซึ่งมูลค่าที่มหาศาลของสกุลเงินนี้เมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศไทยคือ

 

1 ดีนาร์คูเวต มีมูลค่าเท่ากับ 107 บาทไทย

"

1 ดีนาร์คูเวต มีมูลค่าเท่ากับ 3.31 ดอลลาร์สหรัฐ

 

จากตัวอย่างการเปรียบเทียบข้างบนจะเห็นได้ว่าสกุลเงินดีนาร์คูเวต ค่อนข้างมีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ หลายคนคงสงสัยว่าทำไมประเทศคูเวตถึงได้มีสกุลเงินที่มีมูลค่ามากขนาดนั้น ดังนั้นเรามาดูเหตุผล 3 ข้อใหญ่ๆที่ทำให้ดีนาร์คูเวตเป็นสกุลเงินที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก

 

สกุลเงินที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก

 

เหตุผลที่ดีนาร์คูเวตเป็นสกุลเงินที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก

 

เหตุผลข้อที่ 1 คูเวตเป็นแหล่งของทรัพยกรน้ำมัน น้ำมันคือแหล่งทรัพยกรที่มีมูลค่าสูง ซึ่งหากประเทศไหนมีแหล่งผลิตน้ำมันจำนวนมากจะทำให้ประเทศนั้นมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูงตามไปด้วย

 

เหตุผลข้อที่ 2 คูเวตเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองสูง เงินทุนสำรองคือหลักประกันที่สำคัญของประเทศ สำรองไว้ใช้ในกรณีต่างๆ หากประเทศไหนที่มีเงินทุนสำรองสูง เศรษฐกิจของประเทศนั้นมีความมั่นคงสูงตามไปด้วย

 

เหตุผลข้อที่ 3 สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศค่อนข้างแข็งแรง ความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศมีความมั่นคง และมั่งคั่ง หากเศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูง ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งให้สกุลเงินมีมูลค่าสูงตามไปด้วย

 

อย่างไรก็ตามมูลค่าของสกุลเงินไม่ใช่สิ่งที่สามารถตัดสินได้ทั้งหมดว่าประเทศดังกล่าวสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาทำให้ “ดีนาร์คูเวต” กลายเป็นสกุลเงินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก