×
อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
  Posted on 11 months ago
601

ปัจจุบันมากกว่า 85% ของธุรกรรมในตลาดการเงินนั้นเชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่ออัตราสกุลเงินมากที่สุดใน Forex นั่นคือเหตุผลที่เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด Federal Reserve Bank ซึ่งมันมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เฟดทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับเฟด เครื่องมือหลักของนโยบายการเงินของเฟดคือการปรับเปลี่ยนคำสั่งเพื่อทำให้เกิดเสถียรภาพและสมดุลในวกุลเงินของสหรัฐ ซึ่งมัน ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงิน จะจัดการอัตราสกุลเงินของประเทศโดยการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเปิดของ Federal Reserve Bank of New York และการเปลี่ยนอัตราและส่งผลต่อเงินทุนของระบบสำรองของสหรัฐฯ การใช้การดำเนินงานแบบเปิดตลาดถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการดำเนินนโยบายการเงิน คณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐซึ่งใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

.

นั่นทำให้มีอิทธิพลอย่างมากต่อสกุลเงินของประเทศ และยังมีหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินรวมถึงการประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นปีละ 7 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเป็นหนึ่งในอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯที่ธนาคารกู้ยืมเงินจากกันและกัน ทันทีที่ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตลาดเริ่มตอบสนองโดยการปรับราคา อัตราดอกเบี้ยสำคัญมากสำหรับธนาคารพาณิชย์และสถาบันรับฝากเงินอื่น ๆ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯระยะยาวอายุ 30 ปีเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและความเป็นจริงที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ พันธบัตรอายุ 30 ปีเรียกว่าพันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังแบบยาว และผลกระทบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัฏจักรเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ออาจจะทำให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นค่าเงินของประเทศจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจพันธบัตรจะถูกขายออกนั่นทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจตกอย่างมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้จำนวนพันธบัตรได้ลดลงเนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐซื้อหนี้คืน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์ที่อยู่ในธนาคารนอกสหรัฐฯมากกว่า 3 เดือนมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อสกุลเงินของประเทศ และเนื่องจากขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีความนิยมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นอันดับหนึ่ง


Blogs เพิ่มเติม