List of content

  10 สิ่งที่นักลงทุนควรคำนึงก่อนตัดสินใจลงทุน


  10 สิ่งที่นักลงทุนควรคำนึงก่อนตัดสินใจลงทุน

  ปัจจุบันการลงทุนเป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินกันมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งก่อนที่คุณจะทำการลงทุนประเภทใดนั้น คุณจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนว่า การลงทุนนั้น ๆ มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับคุณหรือไม่? ในวันนี้จะพาคุณมารู้จักกับ “10 สิ่งที่นักลงทุนควรคำนึง” เพื่อเป็นแนวทางในการริเริ่มที่จะลงทุนให้กับคุณกันครับ 

   

  1. มีเป้าหมายให้กับตนเอง
  เมื่อคุณอยากทำการลงทุนอะไรสักอย่าง สิ่งแรกที่คุณควรคำนึง คือ เราลงทุนไปเพื่ออะไร? แล้วเป้าหมายของการลงทุนนี้คืออะไร? เพื่อช่วยตอบโจทย์ สร้างแรงจูงใจ และช่วยวางแผนการลงทุน ให้ตรงกับแบบแผนการใช้ชีวิตที่คุณต้องการ 

   

  2. ทำความรู้จักกับประเภทของการลงทุน 

  ก่อนลงทุนทุกครั้ง นักลงทุนควรศึกษาประเภทของการลงทุน เพราะการศึกษาประเภทการลงทุนนั้นจะช่วยให้มีโอกาสในการเลือกสินทรัพย์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ลงทุน นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการลงทุนมากมาย โดยประเภทของการลงทุนที่มักเห็นเป็นประจำมีทั้งหมด  4 ประเภทได้แก่ 

  1) หุ้น 

  คือ ตราสารทุนที่กิจการออกให้กับนักลงทุน เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ ให้กับผู้ที่ถือสิทธิตามสัดส่วนของการถือครองหุ้นตัวนั้น โดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (หรือกำไร) และส่วนต่างราคา 

  2) ตราสารหนี้ 

  คือ ตราสารทางการเงินที่นักลงทุนมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งตรงข้ามกับรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ปล่อยตราสารที่มีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับดอกเบี้ยในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้รับเงินต้นคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด ตัวอย่างของตราสารหนี้ เช่น ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น

  3) กองทุนรวม 

  คือ การรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนหลาย ๆ คน เพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน โดยผ่านผู้จัดการกองทุนที่มีความเป็น “มืออาชีพ” เป็นผู้ดูแลแทน

  4) สกุลเงินดิจิทัล 

  คือ สกุลเงินที่ออกแบบมาเพื่อใช้บนโลกอินเตอร์เน็ต โดยไม่ผ่านสถาบันการเงินใดเป็นตัวกลาง เพราะระบบการโอนเงินจะทำร่วมกันและประวัติธุรกรรมต่าง ๆ นี้จะถูกเก็บไว้ในบล็อกเชน รวมทั้งข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มาร่วมในเครือข่ายสกุลเงินนี้ โดยตัวอย่างของสกุลเงินดิจิทัลนี้มีมากมาย เช่น Bitcoin, Ethereum, Ripple, และ Litecoin เป็นต้น 

   

  3. ความปลอดภัยของเงินทุน

  ความปลอดภัยของเงินทุน คือสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงในระดับต่อไป เพราะการทำกำไรนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่การรักษาเงินทุนมีสำคัญกว่า หากทำความเข้าใจถึงสิ่งนี้ จะทำให้ไม่มีโอกาสถูกหลอกโดยแชร์ลูกโซ่ หรือ Money Game อย่างแน่นอน

   

  4. สภาพคล่องของการลงทุน

  หมายถึงการลงทุนของคุณมีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด กล่าวคือเมื่อลงทุนไปแล้ว คุณสามารถถอนทุนได้หรือไม่? หรือใช้ระยะเวลานานแค่ไหน? เมื่อสถานการณ์การลงทุนของแต่ละคนเกิดเหตุฉุกเฉิน สภาพคล่องนี้จะช่วยทำให้คุณมีเงินสำรองในการใช้จ่าย

   

  5. ภาษีจากกำไรของการลงทุน

  ภาษีเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ แต่จริง ๆ แล้ว ภาษีอาจจะเป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้คุณขาดทุนหรือได้กำไรได้เลยทีเดียว เพราะหากกำไรที่คุณได้จากการลงทุนหักลบกับภาษีแล้วไม่เกิดความคุ้มค่าก็ถือเป็นการลงทุนที่เสียเวลาไปไม่น้อย

   

  10 สิ่งที่นักลงทุนควรคำนึงก่อนตัดสินใจลงทุน

   

  6. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์

  การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ คือ สิ่งที่ควรถูกวิเคราะห์เป็นอันดับต้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือสินทรัพย์อื่น ๆ เพราะหากเราลงทุนไปแล้ว สินทรัพย์มีการเสื่อมของมูลค่าลงนั้นอาจทำให้คุณขาดทุนมากกว่ากำไร

   

  7. สภาวะทางการเงิน

  หากสภาวะการเงินของคุณไม่คงที่ คุณก็ไม่ควรที่จะไปลงทุน เพื่อตัดสภาพคล่องของตัวเอง การลงทุนเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรที่จะรู้ว่าเวลาใดเหมาะสมที่จะลงทุน และช่วงเวลาใดที่ควรเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากกว่า

   

  8. การยอมรับความเสี่ยงของการลงทุน

  ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะทุกครั้งที่คุณลงทุนมักมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตามมา และอาจไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่หวังไว้ ดังนั้น คุณจึงควรประเมินความเสี่ยงทุกครั้งว่า คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน? เพื่อช่วยปรับการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง โดยความเสี่ยงมักเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความเสี่ยงจากตลาด, สภาพคล่องทางการเงิน, อัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ, หรือแม้แต่จากภัยภิบัติทั้งหลาย เป็นต้น 

   

  9. ข้อควรระวังที่พบได้ระหว่างการลงทุน 

  จากสถานการณ์ตลาดที่ผันผวนไปมา ส่งผลให้การลงทุนมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นแล้ว ข้อควรระวังที่คุณจำเป็นต้องคำนึงนั้นมีทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ 

  1) การตัดสินใจไม่รอบคอบและไม่มีความอดทน

  2) การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว 

  3) การเชื่อใจคนอื่นมากเกินไป 

  4) ไม่ติดตามสถานการณ์พอร์ตของตนเอง

  5) ไม่เรียนรู้ข้อผิดพลาดเมื่อประสบปัญหาการขาดทุน

   

  10. สร้างพอร์ตให้เหมาะสมกับตนเอง

  พอร์ตที่ดีนั้น คือ พอร์ตที่เหมาะกับคุณ เพราะสามารถประเมินความเสี่ยงในการลงทุนได้ ซึ่งการจัดพอร์ตควรเป็นไปตามการวางแผนเป้าหมายในชีวิตของคุณ เพื่อให้เข้ากับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสามารถยืดหยุ่นรับกับสถานการณ์ที่มีความผันผวนได้ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดพอร์ตจึงถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งมันจะช่วยทำให้คุณหาช่องทางในการสร้างโอกาสที่ดีได้ 

   

  เราจะเห็นได้ว่า 10 สิ่งที่นักลงทุนควรจะรู้นั้น เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณตัดสินใจก่อนการลงทุน อย่างไรก็ตาม จงจำไว้ว่า การลงทุนเป็นสิ่งที่สามารถได้ทั้งกำไรและขาดทุน ฉะนั้นแล้วคุณไม่ควรคาดหวังผลกำไรมหาศาลในระยะเวลาเพียงสั้น ๆ การหาความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การลงทุนแต่เป็นการสร้างเป้าหมายทางการเงินที่ปลอดภัยและสร้างแรงผลักดันให้กับการเงินของคุณให้เติบโตยิ่งขึ้นครับ

  _______________________________________________

  หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

  ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

  อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

  รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers

  investing

  แนะนำโบรกเกอร์สำหรับคุณ

  ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

  Thaiforexreview.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ
  ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข่าวการตลาด การวิเคราะห์ สัญญาณการซื้อขาย และบทวิจารณ์โบรกเกอร์ Forex ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจไม่เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์เป็นความคิดเห็น ของ Thaiforexreview.com ไม่มีการการันตีใด ๆ

  การซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ก่อนตัดสินใจซื้อขาย Forex หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เรามุ่งเน้นเพื่อเสนอข้อมูล ที่สำคัญเกี่ยวกับโบรกเกอร์ทั้งหมดที่เราตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

  © Copyright Thaiforexreview 2023. All rights reserved