List of content

  “วิกฤตต้มยำกุ้ง” ประวัติศาสตร์บาดแผลที่ไทยกลัวเกิดซ้ำอีกครั้ง เมื่อเงินบาทอ่อนค่าแตะ 38 บาท/ดอลลาร์


  “วิกฤตต้มยำกุ้ง” ประวัติศาสตร์บาดแผลที่ไทยกลัวเกิดซ้ำอีกครั้ง เมื่อเงินบาทอ่อนค่าแตะ 38 บาท/ดอลลาร์

  “เสือตัวที่ 5 แห่งเอเชีย” จุดเริ่มต้นของมหาวิกฤตร้ายแรงที่สะเทือนไปทั้งเอเชีย ไทยจะเผชิญกับวิกฤตนี้ซ้ำอีกหรือไม่?! เมื่อปัจจุบัน เงินบาทไทยแตะ 38 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าสุดในรอบ 16 ปี เรามาเรียนรู้บทเรียนประวัติศาสตร์บาดแผลที่ไทยไม่อยากเจออีกครั้งอย่าง “วิกฤตต้มยำกุ้ง” กันครับ

   

  ทำความรู้จัก “วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง”

  วิกฤตต้มยำกุ้ง หรือวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 คนต่างชาติเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “Asian Financial Crisis” เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้น นับเป็นมหาวิกฤตที่ร้ายแรงมากเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ เรามาดู 3 สาเหตุหลักของวิกฤตนี้ ก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะทำการลอยตัวค่าเงินบาทกันครับ

  สาเหตุประการแรก - การกู้ยืมเงินเพื่อเก็งกำไร

  ประเทศไทย รวมถึงทั่วโลกในขณะนั้น กำลังเกิดแนวคิดเรื่อง “การเปิดเสรีการค้า” ทำให้รัฐบาลของเราจัดตั้ง “วิเทศธนกิจ” (Bangkok International Banking Facilities: BIBF) ขึ้นในปี 2535 โดยมีนโยบายเพื่อชักจูงการลงทุนจากชาวต่างชาติ ด้วยการ “ลดค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากต่างชาติ” ทำให้การกู้ยืมเงินสามารถทำได้ง่ายขึ้น และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิกฤตทั้งหมดครับ

  ทำความรู้จัก “วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง”