Pending Order คืออะไร และใช้งานอย่างไร?

...

Pending Order

ตัวช่วยในการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในตลาดฟอเร็กซ์ เพราะมันก็คือคำช่วยในการส่งคำสั่งล่วงหน้าให้กับเราในกรณีที่เราไม่มีเวลาเฝ้าจอการซื้อขายทั้งวัน โดย Pending Order จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 4 คำสั่ง นั้นก็คือ Limit Order และ Stop Order ซึ่งก็จะมีการใช้งานที่ต่างกันในสองคำสั่งนี้

 

คำสั่ง Limit Order

1. Buy Limit

คือการคาดหวังคำสั่งซื้อเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น คู่เงิน USD/JPY เราคาดหวังว่าคู่เงินดังกล่าวจะมีแนวโน้วขาขึ้นแต่ ณ เวลาปัจจุบันราคาอยู่ที่ 110.100 เราต้องรอให้ได้ราคาที่ดีกว่านี้คือ 110.000 เราสามารถตั้งคำสั่ง Buy Limit ได้ที่จุด 110.000 เมื่อราคามีการเคลื่อนที่ลงมาถึงจุด 110.000 คำสั่ง Buy Limit ของเราจะทำการออกออเดอร์ Buy ให้เราในทันที

 

undefined

จากภาพเราต้องการ Buy คู่เงินดังกล่าว แต่ต้องการในราคาที่ดีกว่าคือราคาข้างล่าง

 

2. Sell Limit

เป็นส่วนกลับของ Buy Limit คือการคาดหวังคำสั่งขายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น คู่เงิน USD/JPY เราคาดหวังว่าคู่เงินดังกล่าวจะมีแนวโน้วขาลงแต่ ณ เวลาปัจจุบันราคาอยู่ที่ 110.100 เราต้องรอให้ได้ราคาที่ดีกว่านี้คือ 110.200 เราสามารถตั้งคำสั่ง Sell Limit ได้ที่จุด 110.200 เมื่อราคามีการเคลื่อนที่ขึ้นมาถึงจุด 110.200 คำสั่ง Sell Limit ของเราจะทำการออกออเดอร์ Sell ให้เราในทันที 

 

undefined

จากภาพเราต้องการ Sell คู่เงินดังกล่าว แต่ต้องการในราคาที่ดีกว่าคือราคาข้างบน

 

คำสั่ง Stop Order

1. Buy Stop

คือการคาดหวังคำสั่งซื้อเพื่อให้ได้ราคาที่แม่นยำที่สุด ยกตัวอย่างเช่น คู่เงิน USD/JPY เราคาดหวังว่าคู่เงินดังกล่าวจะมีแนวโน้วขาขึ้นแต่ ณ เวลาปัจจุบันราคาอยู่ที่ 110.000 เราต้องรอให้ได้ราคาแม่นยำกว่านี้ (อาจจะทะลุแนวต้าน) คือที่ 110.100 เราสามารถตั้งคำสั่ง Buy Limit ได้ที่จุด 110.100 เมื่อราคามีการเคลื่อนที่ขึ้นมาถึงจุด 110.100 คำสั่ง Buy Stop ของเราจะทำการออกออเดอร์ Buy ให้เราในทันที

 

undefined

จากภาพเราต้องการ Buy คู่เงินดังกล่าว แต่ต้องการในราคาที่แม่นยำกว่าคือราคาข้างบน

 

2. Sell Stop

เป็นส่วนกลับของ Buy Stop คือการคาดหวังคำสั่งขายเพื่อให้ได้ราคาที่แม่นยำที่สุด ยกตัวอย่างเช่น คู่เงิน USD/JPY เราคาดหวังว่าคู่เงินดังกล่าวจะมีแนวโน้วลงขึ้นแต่ ณ เวลาปัจจุบันราคาอยู่ที่ 110.100 เราต้องรอให้ได้ราคาแม่นยำกว่านี้ (อาจจะทะลุแนวรับ) คือที่ 110.000 เราสามารถตั้งคำสั่ง Sell Limit ได้ที่จุด 110.000 เมื่อราคามีการเคลื่อนที่ลงมาถึงจุด 110.000 คำสั่ง Sell Stop ของเราจะทำการออกออเดอร์ Sell ให้เราในทันที

 

undefined

จากภาพเราต้องการ Sell คู่เงินดังกล่าว แต่ต้องการในราคาที่แม่นยำกว่าคือราคาข้างล่าง

 

หากจะกล่าวโดยสรุปง่าย ๆ ในเรื่องของ Limit Order และ Stop Order เราจะกล่าวได้ง่าย ๆ ว่า Limit Order คือการซื้อขายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด Stop Order คือการซื้อขายเพื่อให้ได้ราคาที่ชัวร์ที่สุดนั่นเองครับ