List of content

  5 อันดับสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลก!! อัปเดตรอบครึ่งปี 2023


  5 อันดับสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลก!! อัปเดตรอบครึ่งปี 2023

  เข้าสู่ปลายเดือนมิถุนายนแล้ว ครึ่งปีที่ผ่านมานี้ พอร์ตการลงทุนของทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่? วันนี้ ผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันว่า สกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาจะมีสกุลเงินใดบ้าง เผื่อจะเป็นประโยชน์หรือเกร็ดความรู้ให้กับทุกท่านครับ!

   

  สกุลเงินคืออะไร?

  สกุลเงิน คือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยปกติมักจะเป็นวัตถุที่มีมูลค่า ซึ่งถูกยอมรับร่วมกันในระดับสากลหรือระดับประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจครับ

  และแน่นอนว่า ค่าของเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อสกุลเงินหนึ่งแข็งค่าขึ้น อีกสกุลเงินหนึ่งย่อมอ่อนค่าลงนั่นเองครับ

   

  การแข็งค่าและอ่อนค่าของสกุลเงิน

  ก่อนที่จะบอกว่า สกุลเงินหนึ่ง ๆ แข็งค่าหรืออ่อนค่านั้น เราจะต้องนำสกุลเงินหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่งก่อน แล้วจึงค่อยเกิดเป็นการอ่อนค่าและแข็งค่าครับ แต่ส่วนมักสกุลเงินที่นำไปเปรียบเทียบมักจะเป็น “ดอลลาร์สหรัฐฯ” ครับ

  1. การแข็งค่าของสกุลเงิน

  การแข็งค่า คือ การที่สกุลเงินหนึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทำให้สกุลเงินนั้น ๆ สามารถแลกเงินต่างประเทศได้มากขึ้น

  1. การอ่อนค่าของสกุลเงิน

  เช่นเดียวกัน การอ่อนค่า คือ การที่สกุลเงินหนึ่งมีมูลค่าลดลง ทำให้สกุลเงินนั้น ๆ สามารถแลกเงินต่างประเทศได้น้อยลง

   

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงิน

  การที่สกุลเงินหนึ่ง ๆ จะแข็งค่าหรืออ่อนค่าได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานการถือครองเงินตรา ดังนี้ครับ

  1. นโยบายการเงินภายในประเทศ

  2. ปริมาณเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 

  3. การค้าและการลงทุนจากต่างชาติ

  4. สถานการณ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

   

  ผลกระทบเมื่อเงินแข็งค่า-อ่อนค่า

  เมื่อสกุลเงินหนึ่ง ๆ แข็งค่าหรืออ่อนค่าจะส่งผลอย่างไร? สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ประเทศเจ้าของสกุลเงินนั้น ๆ จะได้รับผลกระทบ และจะต้องประคองให้ค่าเงินเกิดความสมดุลมากที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมากจนเกินไปครับ โดยผลกระทบที่เกิดจากค่าเงินสามารถแบ่งได้กว้าง ๆ ดังนี้ครับ

  • ด้านการนำเข้า - ส่งออก

  การนำเข้าและส่งออกเป็นภาคธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อค่าเงินแข็งค่าหรืออ่อนค่าก็จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้แลกเปลี่ยนเงินได้มากขึ้นหรือน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองครับ

  • ด้านการท่องเที่ยว

  ค่าเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากเกินไปอาจเป็นสิ่งที่โน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมายังประเทศนั้น ๆ ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ

  • ด้านการลงทุน

  สุดท้าย คือ ภาคการลงทุน การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินมักจะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะกระทบต่อภาคเอกชนต่อไปครับ

   

  สกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลกในรอบครึ่งปีแรกของปี 2023

   

  5 อันดับสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลก!! อัปเดตรอบครึ่งปี 2023

   

  อันดับ 1 : Iranian Rial (IRR)

   

  อัตราค่าเงิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2023 คือ 1 USD เท่ากับ 42250 IRR

  เรียลอิหร่าน (Iranian Rial: IRR) เป็นสกุลเงินอันดับต้น ๆ ของสกุลเงินที่ถูกที่สุดในโลก โดยการอ่อนค่าของเรียลอิหร่านมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งกินระยะเวลามาอย่างยาวนาน ทั้งการปฏิวัติอิสลามในปี 1979 การถอนตัวของนักลงทุนต่างชาติ โครงการนิวเคลียร์ ตลอดจนสงครามอิหร่าน-อิรัก ที่ส่งผลให้ค่าเงินเรียลอิหร่านเสื่อมมูลค่าจนกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศเป็นอย่างมากครับ

   

   

  5 อันดับสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลก!! อัปเดตรอบครึ่งปี 2023

   

  อันดับ 2 : Vietnamese Dong (VND)

   

  อัตราค่าเงิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2023 คือ 1 USD เท่ากับ 23,520 VND

  ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับว่า ประเทศที่พี่น้องชาวไทยชอบไปเที่ยวมากที่สุดประเทศหนึ่งจะอยู่ในลิสต์ 5 อันดับสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลก โดยการอ่อนค่าของเวียดนามด่ง (Vietnamese Dong: VND) มาจากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ที่ถูกใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่หนทางก็ยังอีกยาวไกล อย่างไรก็ดี เวียดนามด่งเป็นอีกสกุลเงินที่น่าจับตามองมากครับ เพราะมีโอกาสสูงที่จะดีขึ้นหากมีการพิจารณาแนวทางพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อไปครับ

   

   

  5 อันดับสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลก!! อัปเดตรอบครึ่งปี 2023

   

  อันดับ 3 : Sierra Leonean Leone (SLL)

   

  อัตราค่าเงิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2023 คือ 1 USD เท่ากับ 19,750 SLL

  ลีโอนเซียร์ราลีโอน (Sierra Leonean Leone: SLL) เป็นสกุลเงินของแอฟริกาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความยากจน เนื่องจากปัญหาการคอรัปชั่น ความขัดแย้ง โรคระบาด รวมถึงสงครามกลางเมืองที่เลวร้าย ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศล่มสลาย และนำไปสู่การเสื่อมค่าของลีโอนเซียร์ราลีโอนอย่างไร้หนทางแก้มาถึงปัจจุบันครับ 

   

   

  5 อันดับสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลก!! อัปเดตรอบครึ่งปี 2023

   

  อันดับ 4 : Laotian Kip (LAK)

   

  อัตราค่าเงิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2023 คือ 1 USD เท่ากับ 18,262.73 LAK

  อีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในลิสต์สกุลเงินอ่อนค่าติดอันดับโลก คือ เงินกีบลาว (Laotian Kip: LAK) ครับ โดยความพิเศษของสกุลเงินนี้ไม่ใช่การอ่อนค่าของค่าเงินจากปัจจัยอื่น ๆ แต่เป็นสกุลเงินที่มีอัตราต่ำนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 1952 กระนั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ดูเหมือนมูลค่าของสกุลเงินกีบจะเริ่มดีขึ้น อีกทั้ง ยังมีการคาดการณ์ว่า รถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อลาว – จีน อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการดึดดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในประเทศลาวมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินกีบต่อไปครับ

  อย่างไรก็ดี ในมุมมองของผม สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในลาวยังคงน่าเป็นห่วง ดังนั้น มันจึงอาจเป็นเรื่องยากที่เงินกีบลาวจะแข็งค่าขึ้นในเร็ววันนี้ แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้เห็นการเติบโตของลาวต่อไปครับ

   

   

  5 อันดับสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลก!! อัปเดตรอบครึ่งปี 2023

   

  อันดับ 5 : Indonesian Rupiah (IDR)

   

  อัตราค่าเงิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2023 คือ 1 USD เท่ากับ 14,950.25 IDR

  ลำดับสุดท้าย คือ ประเทศร่วมภูมิภาค SEA ของเรา รูเปียห์อินโดนีเซีย (Indonesian Rupiah: IDR) โดยปัจจัยที่ทำให้เงินรูเปียห์อินโดนีเซียอ่อนค่าหนักในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การพึ่งพาตลาดส่งออกมากเกินไป ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ลดลง รวมถึงการลดลงของต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดได้กดดันให้รูเปียห์อินโดนีเซียอ่อนค่าหนักจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง สถานการณ์ยังไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นครับ กระนั้น ปัญหาของอินโดนีเซียยังไม่ถือว่าไร้ทางแก้เสียทีเดียวครับ

   

  สรุป

  ทั้งหมดนี้ คือ 5 อันดับสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลก อัปเดตรอบครึ่งปี 2023 เป็นอย่างไรกันบ้างครับ มีรายชื่อที่คาดคิดไว้อยู่ในลิสต์ข้างต้นบ้างหรือเปล่า? เพราะถ้าจับสังเกตได้จะเห็นว่า การอ่อนค่าอย่างหนักของสกุลเงินข้างต้นนี้มักจะมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการบริหารประเทศของรับบาล ถ้าผู้นำไม่ดีก็อาจทำให้ประเทศของเราเดินทางสู่หายนะได้ ดังนั้น การเลือกผู้นำจึงสำคัญมาก ๆ ครับ

   

  Source: Forbes

  ___________________________________

  หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

  ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

  อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

  รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers

  forex

  แนะนำโบรกเกอร์สำหรับคุณ

  ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

  Thaiforexreview.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ
  ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข่าวการตลาด การวิเคราะห์ สัญญาณการซื้อขาย และบทวิจารณ์โบรกเกอร์ Forex ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจไม่เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์เป็นความคิดเห็น ของ Thaiforexreview.com ไม่มีการการันตีใด ๆ

  การซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ก่อนตัดสินใจซื้อขาย Forex หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เรามุ่งเน้นเพื่อเสนอข้อมูล ที่สำคัญเกี่ยวกับโบรกเกอร์ทั้งหมดที่เราตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

  © Copyright Thaiforexreview 2023. All rights reserved