List of content

  Fed Dot Plot แผนภาพอัตราดอกเบี้ย ที่นักลงทุนต้องทำความรู้จัก


  Fed Dot Plot แผนภาพอัตราดอกเบี้ย ที่นักลงทุนต้องทำความรู้จัก

  Fed Dot Plot คืออะไร ? อย่างที่นักลงทุนทราบกันดีว่า Fed Dot Plot เปรียบเสมือนเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในเชิงกลยุทธ์ให้กับนักลงทุน ที่อยู่ในรูปแบบแผนภาพที่แสดงถึงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยว่าจะอยู่ในระดับใด และมีแนวโน้มไปในทิศทางใด ในทางกลับกันหลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงความสำคัญของ Fed Dot Plot ว่าทำไมนักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด วันนี้ทีมงาน ThaiForexReview จะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยในบทความนี้พร้อม ๆ กันครับ

  Fed Dot Plot คืออะไร ?

  Fed Dot Plot คือ แผนภาพแบบจุดที่ใช้ประมาณการการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed โดยแต่ละจุดที่แสดงบนแผนภาพจะแทนความคิดเห็นของตัวแทนจากคณะกรรมการจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคต

  ทำไมต้องมีการจัดทำ Fed Dot Plot ?

  Fed Dot Plot ได้มีการเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2012 ซึ่งช่วงนั้นคือช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากวิกฤตทางการเงินปี 2008 Fed Dot Plot จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุผลหลัก 3 ข้อ ได้แก่

  1. เพื่อคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในปีถัด ๆ ไป

  2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายทางการเงิน

  3. เพื่อเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างธนาคารกลางสหรัฐฯ และสาธารณชน

  ความสำคัญของ Fed Dot Plot

  Fed Dot Plot ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยนักลงทุนในการวางแผนการลงทุนโดยมีความสำคัญ ดังต่อไปนี้

  • บ่งบอกทิศทางของนโยบายการเงิน

  Fed Dot Plot เป็นตัวช่วยบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและทิศทางของนโยบายการเงิน

  • คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ

  การดูแผนภาพ Fed Dot Plot จะช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจได้ และอาจจะเป็นตัวบ่งบอกว่าช่วงนั้นจะเกิดภาวะเงินเฟ้อหรือไม่

  • ตัวช่วยในการตัดสินใจการลงทุน

  การวิเคราะห์ Fed Dot Plot ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะสามารถทำให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

  องค์ประกอบใน Fed Dot Plot บอกอะไรเราบ้าง ?

  องค์ประกอบใน Fed Dot Plot บอกอะไรเราบ้าง ?

  • แถวแกนนอน : แสดงช่วงเวลา โดยปีปัจจุบันจะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาสุดจะหมายถึงระยะยาว (Longer Run)

  • แถวแกนตั้ง : แสดงระดับของอัตราดอกเบี้ย (%)

  • จุด : ระดับอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิก Fed แต่ละคนกำหนด

  Fed Dot Plot อ่านยังไง ?

  Fed Dot Plot สามารถอ่านได้ดังต่อไปนี้

  1. มองแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากค่าเฉลี่ย Fed Dot Plot