List of content

  คัมภีร์ (ไม่) ลับ 9 ช่อง YouTube สอนการเงิน – การลงทุนฟรี มือใหม่ห้ามพลาด!!


  คัมภีร์ (ไม่) ลับ 9 ช่อง YouTube สอนการเงิน – การลงทุนฟรี มือใหม่ห้ามพลาด!!

  หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลายท่านอาจนึกถึงหนังสือเล่มหนา ๆ ที่ทำความเข้าใจยากใช่ไหมล่ะครับ? อีกทั้ง การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในอดีต บางครั้งก็ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หลายครั้งมันจึงถูกมองว่า เป็นเรื่องของคนมีฐานะ (?) เท่านั้น ซึ่งความเชื่อผิด ๆ เหล่านี้ได้ทำให้คนจำนวนมากพลาดโอกาสครั้งสำคัญ และก้าวสู่ความผิดพลาดทางการเงินครับ

  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้รับความนิยมจากคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่มีการนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ กระนั้น มันไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ถูกใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการศึกษาหาความรู้ด้วยเช่นกันครับ หนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ YouTube

  YouTuber หรือผู้สร้างเนื้อหาจำนวนมากใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อแบ่งปันความรู้และข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงการเงินและการลงทุน ดังนั้น Thaiforexreview ในฐานะเว็บไซต์ที่ให้ความรู้จึงต้องการแบ่งปันข้อมูลอันมีค่าเหล่านี้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านมีโอกาสเข้าถึงสื่อการสอนเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนได้แบบฟรี ๆ ผ่าน 9 ช่อง YouTube สอนการเงิน – การลงทุน ที่ทีมงานของเราได้คัดเลือกมาให้ทุกท่านครับ 

   

  การเงินและการลงทุนคืออะไร?

  • การเงิน คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงิน ทั้งการบริหารจัดการ, การลงทุน, การกู้ยืม, การจัดทำงบประมาณ, การออม รวมถึงการธนาคาร และภาษี ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างเงิน การดูแลรักษาเงิน และการศึกษาเกี่ยวกับเงิน

  • การลงทุน คือ การนำเงินหรือทรัพยากรส่วนหนึ่งไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ หรือคาดหวังผลตอบแทนบางอย่างภายในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งหลาย ๆ ครั้ง เราเรียกการลงทุนว่า “การใช้เงินทำงาน” 

  หากพิจารณาจากข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเงิน คือ การศึกษาและบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่การลงทุน คือ การต่อยอดทรัพย์สินให้งอกเงยครับ

   

  การเงินและการลงทุนมีความสำคัญอย่างไร?

  ความสำคัญของการเงิน

  การเงินเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบตัวของทุกคนในทุกจังหวะของชีวิต เพราะคนหนึ่งคนจำเป็นต้องใช้เงินในการดำรงชีวิต ดังนั้น เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เงินคือสิ่งสำคัญ” เพราะฉะนั้น การมีความรู้ทางการเงินจึงทำให้ทุกท่านสามารถวางแผนทางการเงินให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างราบรื่น สามารถรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ กล่าวได้ว่า ใครวางแผนการเงินได้ดีก็จะได้เปรียบครับ

  ข้อดีของการมีความรู้ด้านการเงิน

  • ทำให้เห็นสภาวะทางการเงินของตนเอง

  • ทำให้รู้จักวางแผนทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  • ทำให้ลดปัญหาการเงินติดขัด หรือปัญหาหนี้สิน

  • ทำให้มีความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงิน

  • ทำให้เข้าใจกลไกทางเศรษฐกิจและการเงิน

   

  ความสำคัญของการลงทุน

  หากทุกท่านมองหาแนวทางในการต่อยอดเงิน ความรู้ด้านการลงทุนก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกัน เพราะมันจะช่วยสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงต่อไป อีกทั้ง ยังช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วย เรียกได้ว่า ถ้าคุณมีความรู้ในการลงทุน ความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดก็ลดลงนั่นเองครับ ดังนั้น อย่าลืมหมั่นศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันด้วยนะครับ

  ข้อดีของการมีความรู้ด้านการลงทุน

  • ทำให้เป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินในอนาคต

  • ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนในด้านอื่น ๆ 

  • ทำให้รู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปต่อยอดได้

  • ทำให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมต่อไปได้

  • ทำให้มีความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงิน

  • ทำให้เข้าใจกลไกตลาดและเศรษฐกิจ

   

  โดยสรุปแล้ว การเงินและการลงทุนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่หลาย ๆ คนก็มองข้ามประเด็นดังกล่าวไป ในวิชาเรียนปกติก็ไม่มีบรรจุอยู่ บางครอบครัวก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้เป็นพิเศษ แต่ทราบหรือไม่ครับว่า การเงินและการลงทุนมีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างจริงจังในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ และกระทบมายังตนเองด้วยครับ

   

   

  9 ช่องยูทูปสอนการเงินและการลงทุนฟรี

   

  หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจว่า การเงินและการลงทุนคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรแล้ว ต่อไปเรามาทำความรู้จักช่องทางการสอนกันครับ ซึ่งต้องบอกว่า ทีมงาน Thaiforexreview ของเราได้คัดเลือกช่องยูทูป (YouTube) ที่ให้ความรู้ในด้านดังกล่าวมาให้ทุกท่านได้เลือกรับชม เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าถึงสื่อการสอนเหล่านี้ อีกทั้ง ช่องยูทูปที่เราคัดเลือกมายังให้ความรู้ฟรี ไม่จำเป็นต้องเสียเงินแต่อย่างใดครับ และต่อไปนี้ คือ 9 ช่องยูทูปสอนการเงินและการลงทุนครับ

   

  1. THE MONEY COACH 

  9 ช่อง YouTube สอนการเงิน – การลงทุนฟรี มือใหม่ห้ามพลาด!!

  THE MONEY COACH หรือโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ เจ้าของช่อง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ทั้งการวางแผนการเงิน การออม – การลงทุน และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ซึ่งโค้ชหนุ่มมีเทคนิคการบรรยายในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวหรืออาจส่งผลกระทบต่อตัวคุณเอง ทำให้ผู้ฟังได้รับแง่คิดต่าง ๆ อีกทั้ง เมื่อฟังจบแล้วก็ยังมีคำถามท้ายบทเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ ทำให้ได้เช็คตัวเองไปด้วยครับ

  นอกจากนี้ THE MONEY COACH ยังมีการ Live Stream เพื่อพูดคุยและให้คำแนะนำกับผู้รับชมในประเด็นต่าง ๆ โดยภาพรวมแล้ว THE MONEY COACH จึงเป็นช่องยูทูปที่เหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นทำงานและผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณ เรียกว่า เป็นช่องอันทรงคุณค่าที่ควรติดตามเป็นอย่างยิ่งครับ

   

   

   

  2. Paul Pattarapon พอล ภัทรพล