All Blogs

knowledge ...

Broker Dealing Desk Vs Broker Non - Dealing Desk

เมื่อเลือกโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างการค้าที่คุณจะใช้ คุณต้องเข้าใจว่าคุณใช้นายหน้าซื้อขาย Forex หรือไม่ ความรู้นี้สามารถมีอิทธิพลอย่างมากไม่ว่าคุณจะรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ Broker ใ...

Read More
knowledge ...

Broker Dealing Desks กับ No-Dealing Desks คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร และวิธีการเลือกโบรกเกอร์ที่ดี

กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ ในบทความเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเรื่องการลงทุนในตลาด Forex วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องชองประเภท Broker และคุณรู้ไหมว่าโบรกเกอร์หรือบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับคำสั่งออเดอร...

Read More
forex ...

แนะนำวิธีดูโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ

แนะนำวิธีดูโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ บทความ โบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ จะพานักลงทุนมาพบกับตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) และเกี่ยวข้องกับห...

Read More
forex ...

เริ่มต้น Forex อย่างไร ?

การเทรด Forex คือการเทรดสกุลเงินบนตลาดเปิดระดับสากล นักเทรด Forex หรือที่รู้จักกันว่า นักเทรดรายย่อย ทำการเก็งมูลค่าสกุลเงิน โดยนักเทรดพยายามคาดการณ์ว่า มูลค่าสกุลเงินที่หนึ่งจะขึ้นหรือลงเมื่อเทียบ...

Read More