List of content

  10 ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุด อัปเดตปี 2023


  10 ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุด อัปเดตปี 2023

  หลังจากทั่วโลกเผชิญกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศต่าง ๆ ระดมกักตุนทองคำ โดยเฉพาะจีนที่ย่องสะสมทองคำติดต่อกันถึง 9 เดือน ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ก็แห่ซื้อทองคำเข้าพอร์ตเช่นกัน ดังนั้น ผมจะพาทุกท่านไปอัปเดต 10 ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุดในปี 2023 กันครับ

   

   

  ทุนสำรองระหว่างประเทศคืออะไร?

   

  ทุนสำรองระหว่างประเทศ (International Reserves) คือ การสำรองเงินตราและสินทรัพย์ในสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ถูกแลกคืน หลังจากมีคนนำเงินตราต่างประเทศมาแลกเป็นเงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งทุนสำรองนี้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเป็นผู้ควบคุมและดูแลเพื่อใช้รักษาเสถียรภาพค่าเงินและเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศและต่างชาติครับ

   

   

  ทุนสำรองระหว่างประเทศสำคัญอย่างไร?

   

  ทำไมประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องสำรองเงินตราต่างประเทศ มันสำคัญต่อประเทศชาติอย่างไร?

  1. รักษาเสถียรภาพค่าเงินให้อยู่ในภาวะสมดุล ทั้งหนุนการพิมพ์ธนบัตร, ใช้แทรกแซงค่าเงินเพื่อป้องกันมูลค่าของเงิน และป้องกันการขาดสภาพคล่อง

  2. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนมากจนเกินไป เช่น ชดเชยการขาดดุลการค้าหรือการชำระเงินของประเทศ

  3. รองรับความเสี่ยงจากภาคต่างประเทศ หรือแก้ปัญหาให้กับประเทศเมื่อเกิดวิกฤติ

  4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ ทั้งต่อผู้คนในประเทศและต่างประเทศ

   

   

  ทุนสำรองระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง?

   

  ในอดีต อาจจะมีการสำรองเฉพาะเงินตราต่างประเทศเท่านั้น แต่ปัจจุบัน ทุนสำรองระหว่างประเทศยังมีสินทรัพย์และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่สามารถนำไปลงทุนให้เงินงอกเงย เช่น

  • สกุลเงินต่างประเทศ 
  • พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ
  • สิทธิพิเศษในการถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDR)
  • สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
  • หุ้น
  • ทองคำ
  • อื่น ๆ

   

  ทำไมทองคำจึงถูกใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ?

   

  ทำไมทองคำจึงถูกใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ?

   

  ทองคำ” ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกธนาคารกลางของแต่ละประเทศกักตุนเพื่อใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งจำนวนทองคำที่มีการสำรองไว้ก็เรียกได้ว่ามหาศาลเลยครับ เพราะธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ มีการสำรองทองคำคิดเป็น 1 ใน 5 ส่วนของทองคำโลก โดยสาเหตุที่ทองคำถูกนำมาใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศมาจากปัจจัยเหล่านี้ครับ

  สถานะของทองคำ 

  ทองคำมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) และหน่วยรักษามูลค่า (Store of Value) กล่าวคือ มันสามารถรักษามูลค่าไว้ได้แม้จะเกิดวิกฤติต่าง ๆ หรือระยะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามครับ ซึ่งสถานะของทองคำถูกยอมรับจากผู้คนทั่วโลก

  เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง 

  ทองคำสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงได้ ทั้งจากการถือครองสกุลเงิน, สินทรัพย์ รวมถึงวิกฤติต่าง ๆ เพราะราคาทองคำผันผวนต่ำหากเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ อีกทั้ง ทองคำยังไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงจากคู่ค้าและสามารถคงมูลค่าของตัวเองไว้ได้ ทำให้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงเมื่อเกิดวิกฤติต่าง ๆ ครับ

  นอกจากนี้ ทองคำยังมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับสกุลเงินดอลลาร์ สกุลเงินที่ถูกใช้เป็นเงินทุนสำรองมากที่สุด ดังนั้น ธนาคารกลางจึงมักจะถือครองทองคำเพื่อบริหารความเสี่ยงและความผันผวนจากทุนสำรองอื่น ๆ ในพอร์ตให้เกิดความสมดุล ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางหนึ่งครับ

  ความน่าเชื่อถือ

  สินทรัพย์ที่ถูกนำมาใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ เพราะมูลค่าโดยรวมของทุนสำรองทั้งหมดอาจส่งผลต่อสถานการณ์ภายในประเทศได้ ซึ่งทองคำก็ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากครับ เพราะทองคำถือเป็นโลหะมีค่าที่ถูกยอมรับในระดับสากล และถูกใช้ในหลาย ๆ วงการ ดังนั้น มันจึงมีสภาพคล่องที่สูงมากครับ

  หลักค้ำประกัน

  นอกจากทองคำจะถูกนำไปใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ แล้ว มันยังถูกใช้เพื่อเป็นหลักค้ำประกันในการพิมพ์ธนบัตรด้วย ซึ่งช่วยให้ประเทศผู้ถือครองสามารถรักษาสมดุลค่าเงินไว้ได้ อีกทั้ง ยังสามารถใช้ทองคำเพื่อเป็นหลักค้ำประกันในการชำระหนี้ได้ด้วยครับ

   

   

   

  สาเหตุที่ทำให้ธนาคารกลางเพิ่มหรือลดทองคำสำรอง

   

  ธนาคารกลางของแต่ละประเทศมีการกักตุนทองคำสำรองในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งการปรับเพิ่มหรือลดทองคำสำรองแต่ละครั้งนั้น มาจากสาเหตุเหล่านี้ครับ

  • สภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ, ภูมิภาค และโลก
  • วิกฤติและความขัดแย้งทั้งในประเทศ, ภูมิภาค และโลก
  • แนวโน้มราคาทองคำ

  ตัวอย่างเช่น ในปี 2022 ที่ผ่านมา ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ ทำให้ธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศมีการปรับเพิ่มทองคำสำรองในพอร์ต โดย World Economic Forum ให้ข้อมูลว่า ธนาคารกลางทั่วโลกแห่ซื้อทองคำสูงถึง 1,136 ตัน และเพียงไตรมาสแรกของปี 2023 มีมากถึง 228 ตัน ถือเป็นยอดซื้อสูงสุดในรอบ 10 ปีเลยครับ

   

  10 ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุด 2023

   

  10 ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุด 2023

   

  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (2023) ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุด 10 อันดับแรก มีดังนี้

  1. สหรัฐฯ 

  • ปริมาณทองคำสำรอง 8,133.46 ตัน
  • สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด 68.69%

  2. เยอรมนี 

  • ปริมาณทองคำสำรอง 3,354.89 ตัน
  • สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด 68.16%

  3. อิตาลี 

  • ปริมาณทองคำสำรอง 2,451.84 ตัน
  • สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด 65.37%

  4. ฝรั่งเศส 

  • ปริมาณทองคำสำรอง 2,436.81 ตัน
  • สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด 66.97%

  5. รัสเซีย 

  • ปริมาณทองคำสำรอง 2,326.52 ตัน
  • สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด 24.90%

  6. จีน 

  • ปริมาณทองคำสำรอง 2,068.36 ตัน
  • สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด 3.90%

  7. สวิตเซอร์แลนด์ 

  • ปริมาณทองคำสำรอง 1,040.00 ตัน
  • สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด 6.57%

  8. ญี่ปุ่น 

  • ปริมาณทองคำสำรอง 845.97 ตัน
  • สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด 4.28%

  9. อินเดีย 

  • ปริมาณทองคำสำรอง 794.62 ตัน
  • สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด 8.66%

  10. เนเธอร์แลนด์ 

  • ปริมาณทองคำสำรอง 612.45 ตัน
  • สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด 57.66%

   

  สรุป 10 อันดับประเทศที่สำรองทองคำมากที่สุด

  ประเทศ ปริมาณทองคำสำรอง สัดส่วนทองคำเทียบกับทุนสำรองทั้งหมด

  สหรัฐฯ

  8,133.46 ตัน 68.69%
  เยอรมนี 3,354.89 ตัน 68.16%
  อิตาลี  2,451.84 ตัน 65.37%
  ฝรั่งเศส 2,436.81 ตัน 66.97%
  รัสเซีย 2,326.52 ตัน 24.90%
  จีน  2,068.36 ตัน 3.90%
  สวิตเซอร์แลนด์  1,040.00 ตัน 6.57%
  ญี่ปุ่น  845.97 ตัน 4.28%
  อินเดีย 794.62 ตัน 8.66%
  เนเธอร์แลนด์  612.45 ตัน 57.66%

   

   

  ทองคำสำรองของไทย ล่าสุด

   

  ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีปริมาณการถือครองทองคำสำรองในปริมาณ 244.16 ตัน เมื่อเทียบกับทุนสำรองทั้งหมดจะเท่ากับ 6.14% ทำให้ครองอันดับที่ 22 ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุด ซึ่งอันดับดังกล่าวถือว่าสูงที่สุดใน ASEAN ด้วยครับ

   

  สรุป

  โดยสรุปแล้ว แม้ว่าประเทศต่าง ๆ จะมีการปรับเพิ่มปริมาณทองคำสำรองในพอร์ตของตัวเอง กระนั้น ปริมาณการถือครองทองคำสำรอง 10 อันดับแรกก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้าครับ แต่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตลอดจนคู่ค้าและผู้ใช้สกุลเงินท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ นั่นเองครับ

   

  ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย, Ausiris, Workpointtoday และ PPTV

   


  ⚠️ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

   

  หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม

  สามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับ Forex ได้ทางเว็บไซต์ www.thaiforexreview.com

  ติดตามความเคลื่อนไหวและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Thaiforexreview

  ติดตามข่าวสารการลงทุนและบทวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ได้ที่ Forex Analysis

  อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ Blogs

  อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมได้ที่ Top Brokers

  gold

  แนะนำโบรกเกอร์สำหรับคุณ

  ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

  Thaiforexreview.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ
  ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข่าวการตลาด การวิเคราะห์ สัญญาณการซื้อขาย และบทวิจารณ์โบรกเกอร์ Forex ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจไม่เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์เป็นความคิดเห็น ของ Thaiforexreview.com ไม่มีการการันตีใด ๆ

  การซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ก่อนตัดสินใจซื้อขาย Forex หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เรามุ่งเน้นเพื่อเสนอข้อมูล ที่สำคัญเกี่ยวกับโบรกเกอร์ทั้งหมดที่เราตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

  © Copyright Thaiforexreview 2023. All rights reserved