List of content

  5 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงิน


  5 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงิน

  หัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเทรด Forex นั้นก็คือการเลือกคู่เงิน แต่ก่อนที่เราจะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของคู่เงินได้ เราต้องรู้จักกับปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงินก่อนครับ ในบทความนี้ได้รวบรวม 5 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงิน จะมีปัจจัยอะไรบ้างไปหาคำตอบกันครับ

   

  1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ

  มาเริ่มกันที่ปัจจัยแรก คือ อัตราการแลกเปลี่ยนของทองคำ โดยราคาทองคำนั้นมีผลโดยตรงต่อสกุลเงิน เนื่องจากราคาทองมักมีความผันผวนในทิศทางที่ตรงข้ามกับค่าเงิน ยกตัวอย่างเช่น หากสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ราคาทองคำจะมีราคาพุ่งขึ้นสวนทางกับเงินดอลลาร์ แต่ในทางกลับกันหากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาทองคำมักจะปรับลดลง ดังนั้นนักลงทุนควรเลือกศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำไว้ โดยปัจจัยนี้จะช่วยทำให้คุณมีโอกาสในการเกร็งกำไรซื้อขายได้เพิ่มขึ้น คุณสามารถศึกษาข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำได้จากเว็บไซต์ที่มีการ ติดตามราคาทองคำในโลกออนไลน์ 

  2. อัตราการว่างงาน

  สำหรับนักเทรดบนตลาด Forex มักให้ความสนใจต่ออัตราการว่างงานเป็นอย่างมาก เพราะตัวเลขของการว่างงานในแต่ละประเทศมักมีผลต่อการแกว่งตัวของค่าเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรายงานตัวเลขการจ้างงานของประเทศสหรัฐฯ อย่าง Non-Farm Payrolls ที่จะเผยแพร่ทุก ๆ วันศุกร์แรกของทุกเดือน ซึ่งรายงานการจ้างงานนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเป็นมาตรวัดของเงินเฟ้อในประเทศ หากมีอัตราการว่างงานสูงขึ้นนั้นจะแสดง ให้เห็นว่าประเทศนั้น ๆ ไม่มีการจ้างงาน ทำให้ความสามารถในการผลิตลดลงและค่าเงินจะอ่อนตัวลง 

  ในทางตรงกันข้ามหากอัตราการว่างงานลดลงแสดงว่าประเทศนั้น ๆ มีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นแล้วนักเทรดควรติดตามตัวเลขอัตราการว่างงานรวมทั้งตัวเลขที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอื่น ๆ ของประเทศนั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเทรดในตลาด Forex 

  3. การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ

  การเมืองเเละเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อการเทรด Forex เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยทั้ง 2 อย่างนี้จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนว่า ประเทศนั้น ๆ มีเสถียรภาพทางการเมืองและการเงินหรือไม่ ดังนั้นการติดตามข่าวสารทางการเมืองและศรษฐกิจของประเทศเจ้าของสกุลนั้น ๆ รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศถือมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน, การไหลเข้า - ออกของเงินทุน และอุปสงค์ - อุปทานของการลงทุนในประเทศนั้น ๆ

  4. การไหลเข้า - ไหลออกของเงินทุนภายในประเทศ

  การไหลเข้า - ไหลออกของเงินทุนนั้นเรียกอีกอย่างว่า “การเคลื่อนไหวของเงินทุน” ซึ่งการไหลเข้าของเงินทุนนั้นจะทำให้ค่าเงินมีการปรับตัวลง และปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินจะส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ซึ่งการอ่อนค่าและแข็งค่านั้นมีความแตกต่างกันดังนี้ครับ

  อัตราการเปลี่ยนแปลงทองคำ.png  

  1) การอ่อนค่า

  การอ่อนค่า คือ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศนั้นเมื่อเทียบกับอัตราของต่างประเทศมีค่าน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ อัตราเงินบาทไทยอยู่ที่ 33 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ แต่ขณะนี้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลง ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็น 35 บาท 1 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่า เราใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินอ่อนนั้นคือผู้ส่งออก ส่วนผู้เสียประโยชน์จะเป็นผู้นำเข้า, ประชาชน และผู้ลงทุนครับ 

  2) การแข็งค่า

  การแข็งค่า  คือ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศนั้นแลกเป็นเงินของต่างประเทศได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น อัตราเงินบาทไทยอยู่ที่ 33 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ แต่เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงเงินบาทกลับแข็งค่าขึ้น ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 27 บาท 1 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าเราใช้เงินบาทลดลงในการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ โดยผู้ได้ประโยชน์จากค่าเงินแข็งตัวจะตรงกันข้ามกับค่าเงินอ่อนตัวคือผู้นำเข้า, ประชาชน และผู้ลงทุน ส่วนผู้เสียประโยชน์คือผู้ส่งออกครับ

   

  5. ตัวเลขและผลประกอบการทางเศรษฐกิจ

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คือผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง โดย GDP จะสะท้อนถึงมูลค่าของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ณ ขณะนั้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ ส่งผลให้เกิดเป็นความต้องการของสกุลเงินตามไปด้วย ดังนั้น GDP จึงถือว่ามีความสำคัญมากต่อราคาของค่าเงิน หากคุณต้องการทำกำไรจากค่าเงินของประเทศนั้น ๆ ก็ควรศึกษา GDP ของประเทศนั้น ๆ เพราะตัวเลขและผลประกอบการทางเศรษฐกิจมักสื่อถึงความแข็งแกร่งของประเทศหนึ่ง ๆ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่จะกำหนดว่า คุณจะได้กำไรหรือขาดทุน

  สรุป

  ปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัยนี้จะทำให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของค่าเงินในแต่ละสกุลได้เพราะถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรทราบสำหรับการเทรดตลาด Forex รวมทั้งบนเว็บไซต์ต่าง ๆ มีบทความที่ได้รวบรวมข่าวสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อค่าเงินบนตลาด Forex ไว้มากมาย ซึ่งนักเทรดสามารถติดตามข้อมูลได้ เพื่อที่คุณจะได้รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถเตรียมรับมือกับความผกผันของค่าเงินต่าง ๆ ที่คุณทำการเทรด Forex ได้ครับ

  ______________________________________________

   

  หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

  ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

  อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

  รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers

  forex
  beginner

  แนะนำโบรกเกอร์สำหรับคุณ

  ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

  Thaiforexreview.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ
  ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข่าวการตลาด การวิเคราะห์ สัญญาณการซื้อขาย และบทวิจารณ์โบรกเกอร์ Forex ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจไม่เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์เป็นความคิดเห็น ของ Thaiforexreview.com ไม่มีการการันตีใด ๆ

  การซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ก่อนตัดสินใจซื้อขาย Forex หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เรามุ่งเน้นเพื่อเสนอข้อมูล ที่สำคัญเกี่ยวกับโบรกเกอร์ทั้งหมดที่เราตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

  © Copyright Thaiforexreview 2023. All rights reserved