List of content

  ข่าว Forex ที่สำคัญมีอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไรในการเทรด Forex


  ข่าว Forex ที่สำคัญ

  การเทรด Forex เทรดเดอร์จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงหลักการและปัจจัยที่ทำให้ราคาในตลาดเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นในทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เพื่อที่จะทำให้การเทรดของเทรดเดอร์มีประสิทธิภาพมากเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ราคาในตลาดเคลื่อนไหวและผันผวนอย่างรุนแรงนั้นก็คือ “ข่าวเศรษฐกิจ” หรือที่เรียกกันว่า “ข่าว Forex ” นั่นเอง วันนี้ทีมงาน Thaiforexreview จะพาทุกคนมารู้จักกับข่าว Forex ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถที่จะวิเคราะห์ตลาด Forex ได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น 

  • ข่าว Forex คืออะไร ?

  ข่าว Forex หรือที่จริง ๆ แล้วคือ “ข่าวเศรษฐกิจ” ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและค่าเงินของแต่ละประเทศ โดยจะออกมาในรูปแบบของ “ตัวเลข” และ “คำพูด” ซึ่งเทรดเดอร์มักจะนำมาดูประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทรดเดอร์รายใหญ่อย่างเช่น สถาบันการเงิน, ธนาคาร หรือผู้ที่มีอำนาจระดับโลก เทรดเดอร์รายใหญ่เหล่านี้ จะใช้ผลกระทบที่เกิดจากข่าว Forex นี้ ในการตัดสินใจเพื่อเข้าซื้อหรือเทขายสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น คู่เงิน (Forex), ทองคำ (Gold), หุ้น (Stock), ดัชนี (Index) และกองทุน (ETFs) ฯลฯ โดยข่าว Forex นี้ สามารถที่จะตัดสินภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ในระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวได้เลย

   

  • ข่าว Forex มีความสำคัญอย่างไร ?

  อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าว่า ข่าว Forex นั้นเป็นตัวสำคัญที่บ่งชี้ว่า สภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เป็นไปในทิศทางใด ซึ่งทำให้เทรดเดอร์รายย่อยและใหญ่สามารถที่จะเลือกเข้าซื้อหรือเทขายสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้จากข่าว Forex หรือข่าวเศรษฐกิจที่ออกมาในรูปแบบของ “ตัวเลข” และ “คำพูด” นั่นเอง 

   

  • ข่าว Forex ดูได้ที่ไหน ?

  ข่าว Forex สามารถที่จะดูได้จากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นจาก TV , Social Media หรือ เว็บไซต์สำหรับดูข่าวเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ซึ่งช่องทางที่ง่ายที่สุดก็คือ การเข้าดูในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า “ปฏิทินเศรษฐกิจ” หรือ “Economic Calendar” เทรดเดอร์จะสามารถทราบได้ว่าในวันนั้นจะมีข่าวไหน เวลาใด และผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งเทรดเดอร์สามารถที่จะเข้าดูได้จากเว็บไซต์เหล่านี้ 

  ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ติดตามข่าว Forex 

  1. Forexfactory

   

  Forexfactory Economic Calendar

   

  2. Investing

   

  Investing Economic Calendar

   

  3. TradingView

   

  economic calaendar ปฏิทินเศรษฐกิจ

   

  โดยต้องบอกว่าในแต่ละเว็บไซต์ที่ได้กล่าวไปนั้น มีการให้ค่าการคาดการณ์ของแต่ละข่าวไม่เท่ากัน เนื่องจากว่าในแต่ละเว็บไซต์ก็เป็นเหมือนกับสำนักข่าวสำนักหนึ่ง ที่ทำการวิเคราะห์เศรษฐกิจและตีตัวเลขออกมาตามคาดการณ์ของตัวเอง ซึ่งเทรดเดอร์สามารถที่จะนำความแตกต่างดังกล่าวมาสนับสนุนแผนการเทรดของตัวเองได้ทั้งสองฝั่งครับ แต่จริง ๆ แล้วก็อยู่ที่เทรดเดอร์ว่าจะเลือกเทน้ำหนักไปทางฝั่งไหนมากกว่ากัน 

   

  • ข่าว Forex ที่สำคัญมีอะไรบ้าง ?

  จริง ๆ แล้วข่าว Forex นั้น มีความสำคัญแทบจะทุกข่าวเลยก็ว่าได้ เนื่องจากว่า “ตัวเลข” หรือ “คำพูด” ที่ออกมาจากข่าวนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นตัวตัดสินชะตาของเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ในระยะสั้นไปถึงระยะยาวได้เลย ซึ่งสามารถที่จะดูได้จากรายชื่อข่าว ดังนี้ 

  • Non-Farm Playroll (NFP) 

  Non-Farm Playroll หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า NFP คือ อัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ ไม่รวมอุตสาหกรรมภาคเกษตร ซึ่งถ้าหากว่าออกมาดีกว่าที่คาดการณ์จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ แต่หากออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์จะส่งผลเชิงลบต่อค่าเงินดอลลาร์ 

  • Customer Price Index (CPI) 

  CPI คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าบริการที่ครัวเรือนใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถ้าหากว่าออกมาดีกว่าที่คาดการณ์จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินของแต่ละประเทศ แต่หากออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์จะส่งผลเชิงลบต่อค่าของแต่ละประเทศ

  • The Federal Open Market Committee Meeting (FOMC Meeting) 

  FOMC Meeting เป็นการหารือและวิเคราะห์สถานการณ์ของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะเน้นไปในเรื่องของนโยบายทางการเงินซะส่วนใหญ่ เพื่อที่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยของในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งค่าเงินดอลลาร์ก็จะขึ้นอยู่กับรายงานผลการประชุมที่ออกมา

  • Purchasing Managers Index (PMI) 

  PMI คือ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ดัชนีที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งถ้าหากว่าออกมาดีกว่าที่คาดการณ์จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินของแต่ละประเทศ แต่หากออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์จะส่งผลเชิงลบต่อค่าของแต่ละประเทศ

  • Gross Domestic Product (GDP) 

  GDP คือ ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ เป็นมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของประเทศนั้น ๆ ซึ่งถ้าหากว่าออกมาดีกว่าที่คาดการณ์จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินของแต่ละประเทศ แต่หากออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์จะส่งผลเชิงลบต่อค่าของแต่ละประเทศ

  • Producer Price Index (PPI)

  ดัชนีราคาผู้ผลิต เป็นดัชนีราคาที่คำนวณขึ้นเพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตได้รับช่วงเวลาหนึ่ง เปรียบเทียบกับช่วงเวลา ณ ปีฐาน หรือก็คือใช้วัดแรงกดดันเงินเฟ้อที่มาจากฝั่งผู้ผลิต ซึ่งถ้าหากว่าออกมาดีกว่าที่คาดการณ์จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินของแต่ละประเทศ แต่หากออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์จะส่งผลเชิงลบต่อค่าของแต่ละประเทศ

  ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ยังไม่ใช่ทั้งหมดของข่าว Forex หรือข่าวเศรษฐกิจ แต่เป็นเพียงข่าวที่ผู้คนส่วนใช้นั้นติดตามในเวลาเทรดเท่านั้น ยังมีข่าวและเหตุการณ์อีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ในตารางข่าว Forex แต่ก็ส่งผลกระทบต่อค่าเงินต่าง ๆ ได้ เช่น สงคราม เหตุการณ์ทางการเมือง ฯลฯ 

   

  • คำแนะนำในการเทรดในช่วงเวลาข่าว Forex 

  ในการเทรดในช่วงเวลาข่าวนั้น หากว่าเทรดเดอร์เป็นคนที่สามารถตีความข่าว และสามารถที่จะทราบถึงเหตุการณ์แทรกซ้อนได้อย่างทันท่วงที เทรดเดอร์เหล่านี้ก็เหมาะสำหรับที่เทรดในช่วงเวลาข่าวครับ อย่างไรก็ตามก็ยังมีเทรดเดอร์มือใหม่ที่ยังไม่สามารถที่จะตีความเนื้อหาข่าว หรือว่าตัวเลขข่าวที่ออกมาให้เข้าใจได้ แนะนำว่าควรที่จะเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลาข่าวครับ เนื่องจากว่าในช่วงเวลาข่าวนั้น จะเป็นช่วงที่กราฟจะผันผวนเป็นอย่างมาก และอาจจะทำให้เทรดเดอร์สูญเสียเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในหลาย ๆ ครั้ง ที่เราไม่สามารถจะคาดเดาตลาดได้ และในหลาย ๆ ครั้งที่ตลาดได้เซอร์ไพรส์เราด้วยการออกข่าวมาแบบหนึ่ง แต่กราฟดันไปคนละทางกับข่าว ส่งผลให้เทรดเดอร์พ่ายแพ้ต่อตลาด และไม่คิดที่กลับมาเทรดอีกนั่นเองครับ

  ดังนั้น การเทรดในช่วงเวลาข่าวอาจจะไม่เหมาะกับแมลงเม่าอย่างเราที่เป็นรายย่อย แต่อาจจะเหมาะสำหรับเทรดเดอร์รายใหญ่อย่างธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีเงินทุกมาก ๆ และมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในแต่ละประเทศอย่างลึกซึ้งนั่นเองครับ

  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข่าว Forex

  Q : วิเคราะห์ข่าว Forex รายวันดูได้จากที่ไหน ?

  A : วิเคราะห์ข่าว Forex สามารถที่จะดูได้จากเว็บข่าวการเงินการลงทุน เช่น Investing, Thaiforexreview, Traderbobo และ Forexfactory ฯลฯ

  Q : ปฏิทินข่าว Forex Factory มีวิธีดูยังไง  ?

  A : ปฏิทินข่าว Forex Factory มีวิธีการดู ดังนี้

  1. เลือกสกุลเงินที่สนใจในช่อง "Currency"
  2. ดูผลกระทบได้จากช่อง "Impact"
  3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวแต่ละข่าว
  4. ดูผลลัพธ์ของข่าวในช่อง Actual เทียบกับช่องคาดการณ์ (Forecast) และช่องครั้งก่อน (Previous) 

  Q : ข่าวกล่องแดง Forex คืออะไร ?

  A : ข่าวกล่องแดง Forex คือ ข่าวเศรษฐกิจที่อยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจ หรือ Economic Calendar ซึ่งบ่งบอกถึงผลกระทบที่รุนแรงต่อสกุลเงินนั้น ๆ 

   

  บทความที่เกี่ยวข้องกับข่าว Forex

  เทียบให้ชัด! ข่าว Forex สำคัญอย่างไร? Indicator ใช้อันไหนดีที่สุด?

  5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำที่นักลงทุนไม่ควรพลาด! ปี 2023

  FOMO คืออะไร? อาการที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เป็นกันแต่ไม่รู้ตัว!

   

  • สรุปข่าว Forex สำคัญ

  ข่าว Forex หรือจริง ๆ แล้วก็คือ “ข่าวเศรษฐกิจ” ที่สรุปออกมาในรูปแบบ “ตัวเลข” หรือ “คำพูด” ของแต่ละประเทศ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดับเล็ก ๆ ไปถึงระดับใหญ่จนไม่อาจคาดคิดได้ มีเอาไว้เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเทรดของเทรดเดอร์ตั้งแต่ใหญ่อย่างสถาบันการเงิน ลงมาถึงรายย่อยอย่างพวกเรา ซึ่งเป็นเหมือนกับดาบสองคมที่สามารถทำให้เทรดเดอร์รวยขึ้นมาได้ หรืออาจจะทำให้เทรดเดอร์สูญเงินทุนจนไม่เหลืออะไรเลยก็ว่าได้ ซึ่งคำแนะนำของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่แล้ว ไม่แนะนำให้เทรดในช่วงเวลาข่าว เนื่องจากว่าจะโดนความผันผวนของตลาดที่เราไม่อาจคาดการณ์ได้นั้น กลืนกินเงินทุนของเราไปจนหมดนั่นเองครับ 

  อย่างไรก็ตาม การเทรด Forex ไม่เพียงแค่จะใช้ความรู้จากปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวเพียงเท่านั้น ยังมีการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งมีส่วนสำคัญในการซื้อขายในตลาด Forex อีกด้วย และสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในตลาดอีกอย่างก็คือ “วินัย” การมีวินัยในการเทรดนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เลยก็ได้ ถ้าหากเทรดเดอร์ขาดสิ่งนี้ไป อาจจะส่งผลให้เทรดเดอร์ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้เลยครับ

  *ในบทความนี้เป็นเพียงบทความที่มีเจตนาเพียงเพื่อให้ความรู้ในการเทรด Forex เท่านั้น ทางเราไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนเพื่อมาลงทุนแต่อย่างใด 

  Source : Fxtoday, Fxbrokerscam


  ⚠️ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

  หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม

  สามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับ Forex ได้ทางเว็บไซต์ www.thaiforexreview.com

  ติดตามความเคลื่อนไหวและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Thaiforexreview

  ติดตามข่าวสารการลงทุนและบทวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ได้ที่ Forex Analysis

  อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ Blogs

  อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมได้ที่ Top Brokers

  forex
  investing

  แนะนำโบรกเกอร์สำหรับคุณ

  ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

  Thaiforexreview.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ
  ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข่าวการตลาด การวิเคราะห์ สัญญาณการซื้อขาย และบทวิจารณ์โบรกเกอร์ Forex ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจไม่เป็นปัจจุบัน และการวิเคราะห์เป็นความคิดเห็น ของ Thaiforexreview.com ไม่มีการการันตีใด ๆ

  การซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ก่อนตัดสินใจซื้อขาย Forex หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เรามุ่งเน้นเพื่อเสนอข้อมูล ที่สำคัญเกี่ยวกับโบรกเกอร์ทั้งหมดที่เราตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

  © Copyright Thaiforexreview 2023. All rights reserved