Indicator คืออะไร?

...

Indicator คือ เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ทิศทาศการเคลื่อนไหวของตลาด Forex ที่นักเทรดส่วนใหญ่จะนิยมนำมาใช้ประกอบการเทรด เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการหาจุดเข้าซื้อและจุดขายได้อย่างแม่นยำ โดย Indicator นั้นจะเป็นการนำข้อมูลจากกราฟราคาคือราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด มาคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ตามแต่ละสูตรที่ผู้คิดค้น Indicator นั้นๆกำหนดขึ้นมา นั่นหมายความว่า Indicator จะวิ่งช้ากว่าราคาจริง เนื่องจากจะต้องรอให้ราคาวิ่งไปก่อนจึงจะสามารถนำราคานั้นๆมาคำนวณด้วย Indicator โดย Indicator พื้นฐานก็จะมีมาให้ในโปรแกรมที่ใช้เทรดอยู่แล้ว เช่น โปรแกรม MT4 หรือ MT5 ฯลฯ แต่หากเทรดเดอร์ท่านใดที่อยากจะคิดค้นสูตร Indicator ขึ้นมาเองก็สามารถที่จะเข้าไปเขียนโค้ด แล้วนำมาใส่ใน MT4 และ MT5 ก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

สำหรับ Indicator ที่ติดมากับโปรแกรม Mt4 MT5 นั้นก็จะมีแบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ ดังนี้

1. Indicator หมวด Trend ในหมวดหมู่นี้จะใช้สำหรับดูแนวโน้มของราคา

2. Indicator หมวด Oscillators หมวดหมู่นี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใว้ใช้ดูการแกว่งของราคาหรือความผันผวนของราคา

3. Indicator หมวด Volumes สำหรับหมวดหมู่นี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ดู Volume ของการซื้อขาย

4. Indicator หมวด Bill Williams อินดิเคเตอร์ในหมวดนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย Bill Williams ที่เป็นเทรดเดอร์ชาวสหรัฐชื่อดังในอดีต

5. Indicator หมวด Custom ในหมวดนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งก็มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย

 

ประโยชน์ของ Indicator

1. ช่วยบอกแนวโน้มของราคา (trend)ว่าจะไปในทิศทางใด สามารถเทรดไปในทิศทางใดจึงจะปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ใช้ indicator ประเภทไหน เนื่องจาก indicator สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ indicator ที่ใช้บอกแนวโน้ม (เทรนด์) indicator ที่ใช้บอกจุดกลับตัว (Oscillator) ซึ่งจะเป็นลักษณะการแกว่งของราคา และที่ใช้บอกปริมาณการซื้อขาย (Volume)

2. สามารถบอกจุดสัญญาณซื้อขายได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งบอกจุดที่เราจะทำการปิดคำสั่งซื้อ เมื่อเราสามารถวิเคราะห์และสามารถใช้เครื่องมือ indicator ได้อย่างเชี่ยวชาญแล้ว มันก็จะบอกจุดซื้อขาย ตามเงื่อนไขที่เราได้ทำการศึกษามา

3. ช่วยลดความเสี่ยงในการเทรด forex แต่คุณสามารถพยากรณ์สิ่งต่าง ๆ ได้จากกราฟ ทำให้มันเป็นมากกว่าการคาดเดาการขึ้นหรือลงของราคา

4. ช่วยบอกจุด stop loss ของคุณได้อย่างชัดเจน ทำให้มีข้อมูลในการตัดสินใจก่อนทำการเทรด เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยง

5. ช่วยบอกจุดที่ควรที่จะ let Profit Run ได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถคาดเดาได้ว่า มันไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ และสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้